Janelica: ”Jag blev sjuk av mina bröstimplantat”

Deras önskan om större bröst har kostat dem hälsan. 

– Jag ångrar djupt att jag utsatte min kropp för det här, säger Janelica, 32. Hon hör till en växande grupp kvinnor som vittnar om att deras bröstimplantat har gjort dem sjuka.

Hur säker är egentligen världens vanligaste skönhetsoperation – och vilka är de allvarligaste riskerna?

Omkring 10 miljoner kvinnor har förstorat sina bröst under det senaste decenniet, vilket gör bröstförstoring till världens vanligaste skönhetsoperation. Att få nya bröst efter att ha tvingats operera bort dem på grund av cancer, eller efter amning för att få formen tillbaka, ökar självkänslan hos många. De flesta kvinnor är nöjda med resultatet, och dagens implantat klassas som säkra av medicinsk expertis. Men röster höjs runtom i världen – från kvinnor som menar att de har blivit sjuka av sina bröstimplantat. Facebook-grupper fylls av deras vittnesmål, och under hashtaggen #breast­implantillness delar många sina berättelser. 

Det omdiskuterade tillståndet, som ännu saknar vetenskapligt stöd, kallas BII (breast implant illness). En vanlig hypotes är att implantaten triggar kroppens immunförsvar att reagera på olika sätt. Några av de symtom som beskrivs är led- och ­muskelvärk, utmattning, håravfall, allergier, yrsel och magsmärtor.  

Fick problem – efter operationen

Janelica Eriksson är en av de kvinnor som ångrar att hon valde att operera sina bröst. Hon var 28 år gammal, vältränad och fullt frisk när hon genomgick operationen på en svensk klinik.

– Jag hade nästan inga bröst alls och förstorade dem från en A- till C-kupa med texturerade sili­kon­implantat, berättar hon. 

Janelica Eriksson är en av de kvinnor som ångrar att hon valde att operera sina bröst. Hon var 28 år gammal, vältränad och fullt frisk när hon genomgick operationen på en svensk klinik. Foto: Privat

Operationen var komplikationsfri och Janelica åkte hem samma dag. Men ganska snart började hon må dåligt.

– Jag satte in implantaten i september och började känna mig konstig i oktober, med yrsel, värk och trötthet. I november blev jag väldigt sjuk. Min mage kraschade, jag var tvungen att gå på toaletten konstant. Det påverkade hela min vardag. Om jag tränade en kund i mitt jobb som PT så fick jag ofta springa på toaletten mitt i passet. 

Magproblemen förvärrades och läkarbesöken avlöste varandra. Efter en utredning fick Janelica till slut diagnosen Crohns sjukdom, en autoimmun, inflammatorisk tarmsjukdom. 

Men det var inte bara de återkommande magproblemen som oroade henne. 

– En gång vaknade jag mitt i natten av en hemsk, huggande smärta i ena bröstet, och jag var säker på att något var allvarligt fel. 

Janelicas kirurg sa att allt såg bra ut och att hon inte behövde vara orolig. 

Vill du förstora brösten?

Här är en checklista för dig som funderar på att genomgå en bröstoperation.

* Välj en klinik som är ansluten till Svensk förening för estetisk plastikkirurgi. Föreningen ställer viktiga krav på sina medlemmar. Läs mer på sfep.se.

* Lyssna på kirurgen vid konsultationen – hen vet bäst vilka implantat som passar din kropp.

* Gör dina egna efterforskningar om risker och komplikationer innan du genomgår ingreppet.

* Var inte rädd för att ställa obekväma frågor under konsultationen. En bra läkare tar sig tid att lyssna och svara.

* Ta reda på hur komplikationer behandlas av kliniken. Inkludera kostnaden för eventuella re-operationer i din budget. 

* Läs på om riskerna vid operationer i allmänhet, och om de risker och komplikationer som är förknippade specifikt med bröstimplantat.

Bestämde sig för att operera bort implantaten

Men hon kände tydligt att något inte stämde med hennes kropp. En rad symtom dök upp. Yrsel, utmattning och värk blev en del av hennes tidigare så aktiva vardag. Hon behövde vila mycket för att orka. Men det var bröstsmärtorna, de hade spridit sig i hela överkroppen, som fick Janelica att börja fundera på att operera ut implantaten.

– När jag googlade bilder på hur brösten skulle se ut efter att man tagit bort implantaten hittade jag information om kvinnor som hade blivit sjuka av sina implantat. Och jag kände verkligen igen mig i deras berättelser.

Janelicas implantat: ”Det var en lättnad att operera ut dem.” Foto: Privat

Två år efter operationen bokade Janelica tid för att ta bort silikonet. Operationen skedde på en norsk klinik eftersom Janelica bor och jobbar i Norge. Både implantaten och kapseln av ärrvävnad som kroppen bildar runt dem togs bort. Ingreppet tog över två timmar.

– Men vilken befrielse det var! Jag kände mig piggare ganska snabbt, men det var en lång väg tillbaka innan jag mådde helt bra igen.

När implantaten försvann så avtog även Janelicas magproblem.

– En månad efter att jag opererade ut implantaten såg det bättre ut på det avföringsprov som jag regelbundet lämnat för att hålla koll på inflammationen i tarmen. Tre månader senare låg jag under gränsvärdet för påvisad inflammation. Nu är jag symtomfri.

Vid Janelicas operation togs även all ärrvävnad runt inläggen bort. Foto: Privat

Det finns studier som tyder på att förekomsten av autoimmuna sjukdomar är större hos kvinnor med implantat. Men det finns också studier där sådana samband har uteslutits. Forskningen spretar och vetenskapliga bevis saknas. Men Janelica är övertygad om att det var implantaten som gjorde henne sjuk under de där två åren.

– Oerhört många kvinnor delar mina upplevelser. Jag tror att kroppen kan re­­agera mot främmande material, oavsett om det är en höftprotes eller ett bröstimplantat, säger hon.

Viktigt att hitta orsaken

Fredrik Gewalli, docent i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi, betonar att det är viktigt att gå till botten med orsaken till de problem många kvinnor upplever. Foto: Privat

BII är ett tillstånd med många och varierande symtom – som kan bero på andra sjuk­domar och obalanser i kroppen. Fredrik Gewalli, docent i plastikkirurgi och ordförande i Svensk ­förening för estetisk plastikkirurgi, betonar att det är viktigt att gå till botten med orsaken.

– Det här är något som vi tar på största allvar. Vi vill ha vetenskap bakom fenomenet för att kunna förstå vad det handlar om. En svårighet är att symtombilden vid BII är så bred och varierande, så det är svårt att finna ett mönster. Vi samlar ihop information i ett bröstimplantatregister, som blir en forsknings- och kunskapsbank framöver. Det är ännu för tidigt för att dra slutsatser från registret, men jag hoppas att det kan leda till att vi får klarhet i vad som orsakar symtomen. Kanske hittar man till och med förklaringar i faktorer som val av material eller teknik vid operationen. 

Hur hjälper man drabbade kvinnor?

– Först vill vi utesluta att det är något annat medicinskt, som vi har diagnoser för. De här kvinnorna ska därför tas på största allvar och genomgå utredning och undersökning. 

På sistone har det skrivits mycket om BII på nätet, vilket oroar många kvinnor som har opererat brösten. Fredrik Gewalli uppmanar till att vara källkritisk när man surfar runt efter information.

– Vi lever med ett ständigt informationsflöde från olika håll i dag, där man samlar information av olika kvalitet från nätet, ofta på ett ganska okritiskt sätt, menar han. 

I sociala medier diskuterar kvinnor sina läkningsprocesser efter uttag av implantat, med före- och efterbilder på mörka ringar under ögonen som försvunnit och hud som förvandlats från grådassig till jämn. Risken för att man projicerar andra problem på sina implantat är uppenbar. Det kan leda till onödiga operationer, vilket innebär en risk – och en stor kostnad. 

Är du orolig?

Om du har implantat och känner igen dig i symptombilden vid BII (breast implant illness), så bör du först söka läkare inom primärvården, för att utreda om dina symptom har andra orsaker. Många olika hälsoproblem och sjukdomar kan orsaka dessa symptom, som kan behandlas av sjukvården. 

Hur säkra är implantaten?

Att operera ut oroliga patienters implantat har också blivit ett nytt affärsområde, med doktorer som marknadsför kostsamma operationer. En svensk ­klinik som erbjuder bröstförstoringar lyfter på samma hemsida även den omfattande – och dyra – metoden en bloc för att avlägsna implantat och kapsel. 

– Jag är förbryllad över vissa klinikers marknadsföring. Det som har varit något av ett problem är att klinikerna drivs av affärsmän, och de har inte samma uppfattning om etiska regler som plastikkirurgerna har. Det blir en missmatch och då uppstår ibland sådana här konstigheter, säger Fredrik Gewalli.

Och just det affärsmässiga perspektivet är ett ­problem som har präglat plastikindustrin, och särskilt vissa tillverkare av bröstimplantat. Företagen har anklagats för att invagga kvinnor i en falsk känsla av trygghet när de låter operera sig. 

Så hur säkra är implantaten egentligen? 

I Sverige är det Läkemedelsverket som granskar medicintekniska produkter, som bröstimplant. Innan ett implantat godkänns så måste det uppfylla stränga krav. 

– Ett bröstimplantat klassificeras som en medi­­cinteknisk produkt i riskklass III, vilket är den ­högsta riskklassen, som till exempel höftprotes och pacemaker. Produkter i klass III har hög riskpotential och måste granskas av en tredjepartsgranskare som bedömer tillverkarens tekniska dokumentation samt utför kontroll av produkten och kvalitetsledningssystemet, förklarar Marie Olsson, tillsynsutredare på Läkemedelsverket.

Marie Olsson är medicinteknisk utredare på Läkemedelsverket. Foto: Privat

Om bröstförstoringar

* Ungefär en tredjedel av operationerna görs som en följd av sjukdom, till exempel på kvinnor som haft cancer. Resten av ingreppen görs på friska kvinnor som vill förändra sitt utseende.

* Implantaten består oftast av silikon, som läggs bakom de egna brösten. Fyllnad med saltvatten förekommer också, men är inte lika vanligt.

* Många operationer behöver göras om. Under 2018 hade 8 procent av patienterna genomgått en reoperation inom 60 dagar på samma klinik som primäroperationen, enligt brimp.se. 

* Efter tio år bör implantaten kontrolleras. Du som genomgår en bröstförstoring bör räkna med att ytterligare en eller flera operationer kan komma att behövas under din livstid.

Var uppmärksam på förändringar

Men trots omfattande kontroller har osäkra implantat hamnat i kvinnors kroppar. Ett exempel är skandalimplantaten från det franska företaget Poly implant prothèse, som orsakade inflammationer och smärta hos många kvinnor. Man hade använt en billigare variant av industrisilikon, och företagets ägare dömdes senare till fängelse för bedrägeri. Omkring 4 000 svenska kvinnor hade fått dessa implantat, som sedan 2010 är förbjudna i hela världen. 

Några år senare gjordes upptäckten att implantat kan orsaka en form av cancer i lymfsystemet. Cancersjukdomen BIA-ALCL (breast implant asso­ci­ated anaplastic large cell lymphoma) har en direkt koppling till bröstimplantat. Sex kända fall har förekommit i Sverige, enligt Bröstimplantatregistret, varav ett dödsfall. Men det är en ovanlig sjukdom – risken är mellan 1 på 3 000 till 1 på 30 000. För att sätta det i perspektiv så är risken för att drabbas av bröstcancer under livet 1 på 10.

Behöver man vara orolig över att drabbas av cancer om man har bröstimplantat?

– Nej. Det är viktigt att tänka på att det sannolikt finns 30 miljoner kvinnor med implantat i världen, och man har totalt upptäckt några hundra fall av BIA-ALCL. Men vi rekommenderar alla våra patienter att vara uppmärksamma på förändringar i brösten. Om sjukdomen upptäcks tidigt så är den behandlingsbar, genom att ta ut implantatet och kapseln, säger Fredrik Gewalli.

Läkemedelsverket följer utvecklingen

Varför orsakar implantaten cancer hos vissa kvinnor? På den frågan finns ännu inget säkert svar, men man har funnit en koppling till en viss typ av texturerade (skrovliga) implantat. 

– Man vet att risken är högre vid grovtexturerade implantat. Dessa har också tagits bort från marknaden, säger Fredrik Gewalli.

I Frankrike har alla texturerade implantat förbjudits och där används numera bara implantat med slät yta. 

Varför förbjuder man inte alla typer av texturerade implantat även i Sverige?

– Risken för att drabbas är mycket liten, och vad vi vet i dag så kan alla typer av implantat orsaka sjukdomen. Med typ menar jag form, storlek och yta. Mer forskning och underlag behövs eftersom det är en relativt ny diagnos, säger Marie Olsson på Läkemedelsverket. 

Nu har EU gett den vetenskapliga kommittén SCHEER (Scientific committee on health, environmental and emerging risks) i uppdrag att se över ­riskerna gällande bröstimplantat och cancer.…

– Läkemedelsverket följer noga utvecklingen och avvaktar sammanställningen, säger Marie Olsson.

Vad ska kvinnor som känner oro göra?

– Om man har bröstimplantat och känner sig orolig råder vi att man kontaktar sin vårdgivare. Man behöver dock inte vara orolig bara för att man har bröstimplantat, men man ska vara uppmärk­sam på svullnad som kommer mer än ett år efter operationen, säger Marie Olsson.

Risken för att insjukna i cancer på grund av sina bröstimplantat är liten, liksom risken att drabbas av BII-symtom. Och möjligheten att rekonstruera, förändra eller förstora sina bröst betyder mycket för många.

– Det finns människor som tycker att bröst­implantat borde förbjudas. Men det finns många aspekter i den här frågan. Bröstimplantat gör stor nytta för många, som till exempel kvinnor som har haft bröstcancer och vill återställa sitt utseende. Och kvinnor som inte har haft någon bröstutveckling tycker att implantaten har förändrat deras liv, säger Fredrik Gewalli. 

Men de tusentals kvinnor runt om i världen som menar att de har blivit sjuka av sina implantat vill ha upprättelse. Ett litet erkännande kom när det amerikanska läkemedelsverket FDA i mars medgav att man har fakta som ­stöder att implantat kan göra vissa kvinnor sjuka: ”Ett ­växande bevisunderlag pekar på att en liten grupp patienter kan få biologiska svar på vissa typer av material i implantat eller andra inopererade proteser. Det kan handla om inflammatoriska reaktioner och vävnadsförändringar som orsakar smärta och andra symtom som kan påverka deras livskvalitet.” 

LÄS OCKSÅ: Sandra, 40: ”Jag fick en stroke mitt i livet”