Foto: Istock

Forskare: Positivt tänkande kan göra dig friskare

Det är ingen nyhet att dina tankar styr mycket mer än här och nu. Men hur positiva (och negativa) tankar kan ha en långsiktig påverkan på kroppen har stått delvis oklart. Nu har amerikanska forskare kunnat säkerställa: du kan tänka dig friskare.

Hannah Wallerborg Almerud

– Negativa tankar och depression är kända för att ha skadliga effekter på hälsan, men det är mindre klart hur positiva tankar kan verka förebyggande för god hälsa, säger Nancy L. Sin, forskarassistent inom hälsosamt åldrande vid Penn State, i ett uttalande.

Forskarna har gjort en studie över fem års tid på en grupp hjärtsjuka patienter, där man analyserat deras tankar om sig själva inom områden som intresse, inspiration, stolthet och entusiasm till livet.

– Vi fann att positiva tankar och känslor är förknippade med en rad långsiktiga positiva hälsovanor som är viktiga för framtiden, säger Nancy L. Sin.

Positiva patienter hade bättre fysisk hälsa

Bland annat var de positiva patienterna mindre benägna att röka, och var noggrannare med sin medicinering. Dessutom hade de en bättre fysisk hälsa och tränade mer.

Forskarna menar att med ett positivt sinne är det lättare att behålla goda vanor under en längre tid. Därför kan det vara rent avgörande att jobba med detta i samband med stora livsomställningar.

Så, vad kan vi lära oss av detta? Här är ett bra citat:

"We either make ourselves miserable or we make ourselves strong. The amount of work is the same".

Källa