Foto: Getty Images/iStockphoto / swongpiriyaporn

Att vistas vid havet är bra mot psykisk ohälsa 

Visste du att havet har en bevisad positiv effekt på din mentala hälsa? Att vara nära havet kan minska antalet sjukskrivningar och vissa forskare anser att semester vid havet borde vara subventionerad av staten.

Sarah Djerf

Så här efter sommaren kanske dina depåer av sol och bad är påfyllda till bredden men, visste du att ett flertal studier visar att din vistelse vid havet kan vara avgörande för din psykiska hälsa?

En studie från 2016 utförd av Michigan State University och University of Canterbury  i samarbete med Ministry of Health i Nya Zeeland visar att havet och att spendera tid vid vattnet förbättrar den mentala hälsan. Havet fick även deltagarna att känna sig lugnare och mer harmoniska. Känslan och den positiva effekten visade sig dessutom kvarstå efter ett besök vid havet.

Liksom Sverige ser Nya Zeeland att antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i landet. Den här studien är ett led av forskning för att ta reda på hur man kan få människor i landet att må psykiskt bättre och i förlängningen minska antalet sjukskrivningar.

LÄS ÄVEN Kvinnor jobbar för mycket – och det ger oss allvarliga hälsoproblem

Utifrån den data forskarna lyckades samla på sig drog de slutsatsen att den mentala hälsan hos deltagarna förbättrades när de spenderade tid vid vatten. De drog även slutsatsen att det är färgen blå och att vistas i blå miljöer – såsom himmel och hav – som är huvudanledningen till att vi mår bättre.

Melissa Weinberg från Deakin University's School of Psychology har specialiserat sig inom studier om vad som gör oss lyckliga. Hon menar att det inte enbart är färgen blå som gör oss gladare utan även havets öppna yta och obefintliga avslut. Att blicka ut över havets oändlighet ger hjärnan en möjlighet att reda ut tankar som i en stressig situation tenderar att trängas på en liten yta, menar hon.

Studien tittade även på hur vår bostads närhet till havet påverkar vårt välbefinnande. Den tittade närmare på hur personers psykiska hälsa kan kopplas till närheten till naturen i urbana miljöer.

LÄS ÄVEN Därför hjälper det att ta djupa andetag när man behöver lugna ner sig

Forskarna jämförde statistik över mental hälsa kopplat till personens bostads placering i förhållande till naturen– både gröna och blå områden. De kom fram till att personer nära grönområden inte åtnjöt någon märkbar fördel medan människor som bodde vid vattnet faktiskt tycktes känna ett större välbefinnande. Även när de bröt ned demografin efter ålder, kön och personlig inkomst, var det fortfarande en förbättring av den mentala hälsan bland människor närmare havet.

I april förra året höll Världsbanken och Världshälsoorganisationen ett möte om hur man skapar en global agenda för mental hälsa. Mental ohälsa klassades då som en kritisk fråga i nivå med var HIV och AIDS var för 20 år sedan.

LÄS ÄVEN De 9 bästa apparna för meditation – amelia tipsar

Författarna till studien utförd av Michigan State University föreslår därför att om det är sant att havet främjar större psykiskt välbefinnande skulle samhällen till exempel kunna investera i mer prisvärda bostäder nära vatten. Eller – om havsutsikt inte är möjlig – föreslår de att strandresor borde omfattas av sjukförsäkringen.

Studien analyserade 442 personer bosatta i och kring Nya Zeelands huvudstad Wellington och publicerades första gången i den akademiska tidskriften Health & Place i maj 2016.

LÄS ÄVEN En narcissist är inte lätt att avslöja – här är 9 tecken