32 000 svenskar är utbrända – majoriteten av dem kvinnor

Utmattningssyndrom har de senaste åren blivit en folksjukdom. Enligt Arbetsmiljöverket sjukskrivs varje år 32 000 personer i Sverige med diagnoser som tyder på att de är utbrända, har "gått in i väggen" eller drabbats av utmattningssyndrom, som är den medicinska termen. Mer än hälften av de sjukskrivna är kvinnor.

–Det är den duktiga, ambitiösa kvinnan med drag av perfektionism som drabbas. Hon som vill göra ett strålande jobb och inte säger nej ju fler uppgifter hon får, sägerKristina Glise på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Utbrändhet drabbar allt fler

I Sverige är stressrelaterad psykisk ohälsa denvanligaste anledningentill sjukskrivning bland kvinnor. Arbetsmiljöverket varnar för att fler blir sjukskrivna, bland annat på grund av hög arbetsbelastning. Samtidigt visar statistik från Försäkringskassan att antalet sjukfall kopplade till psykisk sjukdom årligen har fortsatt att öka sedan 2012.

Enligt Socialstyrelsen, vars färskaste siffror kommer från 2014, fick 17 766 kvinnor diagnoser baserade på anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress. Motsvarande siffra för män samma år är 9 547.

Men siffrorna för stressrelaterade sjukdomar går uppåt i skrämmande takt.

I en film från Arbetsmiljöverket berättar Aleksander Perski, docent och stressforskare, att det numera är 32 000 svenskar som sjukrivs årligenmed diagnoser som tyder på utbrändhet.

Läs också:Nu startar amelia stresskurs online för alla stressade kvinnor –få 20 % rabatt här

Enligt Kristina Glise, doktoroch överläkare på Institutet för stressmedicin i Göteborg, går det tydligt att se vilka det är som drabbas:Arbetsgivarens drömanställde.

– Det är den duktiga, ambitiösa kvinnan med drag av perfektionism. Hon tillhör åldersgruppen som befinner sig mitt i livet, som måste ta hänsyn till relationer, karriär, barnoch har lån på hus och bil.

Den typiska patienten på landets stressmottagningar är en högutbildad kvinna med ett "bra jobb", enligt Kristina Glise. Jämfört med andra patienter är hon oftare sambo eller gift.

Främst drabbas kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. Ofta gäller det yrken där beslut, som påverkar andra människor, måste fattas under tidspress. Det kan handla om lärare, vårdpersonal och på senare tid även socialsekreterare. Jobb som domineras av kvinnor – som också är de som drabbas av sjukdomen i störst utsträckning.

En anledning till att sjukdomen är vanligare bland kvinnor är för att de ofta tar ett större ansvar för hem och familj, enligt en studie gjord av Försäkringskassan.

Hjärnan blir sjuk – "går in i väggen"

Symptomen kommer långsamt men insjuknandet sker ofta akut.Symptomen kan vara både fysiska och psykiska. Oftast har den drabbade haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan hen blev sjuk. Ett vanligt symptom är att känna stor trötthet som, hur mycket man än vilar, inte försvinner.

– Det är hjärnan som blir sjuk. Om du har levt under hög stress under en längre tid har du hela tiden ett pådrag i kroppen.Hjärnan är ett oerhört komplicerat organ och det är förmodligen därför återhämtningen tar så pass lång tid, säger Kristina Glise.

En person som är utmattad har ofta kognitiva störningar som märks främst genom bristande uppmärksamhet, svårigheter att hålla flera bollar i luften och svårigheter att planera och utföra något. Det kan också märkas genom att personen arbetar långsamt. Dessa symptom härrör från funktioner som finns i frontalhjärnan.

Läs också: Bloggprofilen Rebecca: "Inget jobb i världen är värt att gå in i väggen för"

Större risk för kvinnor att bli sjukskrivna

Risken att bli sjukskriven för psykisk ohälsa är 28 procent högre för kvinnor än för män, enligt siffror från Försäkringskassan. Forskningen har visat att ju längre en person går med symptom desto längre tid tar det att återhämta sig och bli frisk.

En del får psykiska symptom och blir nedstämda, får ångest eller sömnstörningar. Andra får mer kroppsliga symptom som ont i magen, hjärtklappning eller huvudvärk. En person som är eller är på väg att drabbas av utmattningssyndrom kan också förändras socialt, dra sig undan, vara lättirriterad eller gräla för att hen är stressad och uppe i varv.

Uppmärksamma personen på att de förändras

Om man har en arbetskamrat som förändras väldigt tydligt tycker Kristina Glise att man ska göra personen medveten på vad som håller på att hända.

– Ställ frågan: "Hur mår du egentligen?" Uppmärksamma personen på att det händer något. Ett utmattningssyndrom går långsamt, steg för steg, och de drabbade förstår inte själva vad som händer och att de förändras.

Om den drabbade inte tar varningssignalerna på allvar riskerar personen långa sjukskrivningar och kan ha restsymptom i många år. För vissa patienter försvinner symptomen aldrig.

– Är du riktigt sjuk, är du helt utslagen. Det kan gå långa perioder när du bara orkar gå upp och äta frukost för att sedan behöva gå och vila flera timmar igen. Att ligga utslagen på sängen dag ut och dag in när du har barn är ett otroligt handikapp för hela familjen.

Läs också:"Jag var inte den mamma jag ville vara" – Line, 36, blev utbränd

Allt fler unga mår sämre

Det har skett en oroväckande ökning av unga personer som drabbas av utmattningssyndrom. Kristina Glise tror att det kan ha att göra med dagens klimat på internet:

–Vad man ser statistiskt är att unga kvinnor mellan 16 och 24 år anger att de mår mycket sämre än vad samma åldersgrupp gjorde för 20 till 30 år sedan.Sociala medier gör att människor i dag speglar sig i andra miljöer än den man lever i. Man kan göra jämförelser med dem som är vackrast och rikast i världen – tidigare tittade man på grannar och klasskamrater.

Vill du se mer sånt här? Gör som 23 000 andra och följ amelia på Facebook!

Har du också stressats till utmattningssyndrom?

Har du också stressat dig sjuk? Vi vill höra din historia. Berätta den för oss genom att mejlautmattad@amelia.seeller skriv under hashtagen #utmattad. Ett citat eller ett A4 spelar ingen roll – skriv så mycket du tycker känns bra. Historierna som skickas in kan komma att publiceras påamelia.se.