Hitta eko-rätt i märkesdjungeln

Butikerna kryllar av olika miljömärken. Här är märkena du kan lita på när du köper mat och hushållsprodukter.

Allt om Mat

För livsmedel:

Krav

Kravmärket hittar du på livsmedelsprodukter som är godkända för ekologisk odling. Det innebär bland annat att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används, och att man tar stor hänsyn till djuren. Har även hårda restriktioner på livsmedelstillsatser. Krav:s och EU:s regler för ekologisk produktion är i stort sett samma, men Krav har ett hårdare regelverk för djurhållning och kontrollerar även fiske, butik och restaurang. Krav kontrollerar svenska produkter, och de impoterade kontrolleras av deras samarbetsorganisationer utomlands.

Ekologiskt jordbruk

EU:s märkning för ekologisk produktion sitter på livsmedel, foder, fröer och planteringsjord som uppfyllt regler fastställda av EU. De påminner om Krav-reglerna, och kontrollen av produkterna i Sverige utförs av Krav. Ekologiska jordbruk som vill märka sina produkter ska sträva efter hög självförsörjning, och djurhållningen ska utgå från djurens naturliga beteenden.

Marine Stewardship Council (MSC)

Märkning för fisk och skaldjur. Står för ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden och främjar en ekologisk produktion.
Rättvisemärkt

Finns på till exempel te, kaffe, bananer, kakao och

fotbollar - produkter från tredje världen. Märkningen drivs av Rättvisemärkt i Sverige AB, och garanterar att arbetarna får skäligt betalt samt att social, ekonomisk och demokratisk utveckling gynnas.

För övriga hushållsprodukter:

EU-blomman

För att få märkas med EU-Blomman måste varan också uppfylla vissa krav på kvalitet och funktion. Märkning och kontroll sköts i Sverige av SIS Miljömärkning AB.

Bra Miljöval

Märkning för hushållskemikalier, textilier, papper, men även t.ex. elektricitet, transporter och livsmedelsbutiker. Det är Svenska Naturskyddsföreningen som bestämmer reglerna för märkningen och utför kontrollerna.

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som finns på en mängd olika varor. Svanenmärkta produkter belastar miljö och människors hälsa så lite som möjligt. Krav ställs också på kvalitet och funktion. Det är SIS Miljömärkning AB som sköter märkningen och kontrollerna i Sverige.

Gemensamt för alla märken

Successiv skärpning av kraven

Hela produktionskedjan räknas med

Kraven fastställs oberoende av producenten

Oberoende kontroll av produkterna

Omfattande och kontrollerbara miljökrav