Vinskribenten Åsa Johansson har besökt vinmässan VinNatur i italienska Genua, där ett sjuttiotal producenter samlats för att visa upp sina naturviner.
Vinskribenten Åsa Johansson har besökt vinmässan VinNatur i italienska Genua, där ett sjuttiotal producenter samlats för att visa upp sina naturviner. Foto: Adobe Stock

Naturvin – fortfarande ett hett diskussionsämne

Naturvinstrenden håller sig fortsatt stark, men det gör även de heta diskussionerna bland vinkännarna. 

Vinskribenten Åsa Johansson har besökt vinmässan VinNatur i italienska Genua, där ett sjuttiotal producenter samlats för att visa upp sina naturviner. 

Åsa Johansson

De senaste åren har naturviner blivit allt mer populära. Barer med enbart naturviner öppnar, bloggar- och tidningar skriver mycket om ämnet eftersom naturviner som inga andra viner väcker debatt och skapar diskussion. 

LÄS OCKSÅ: Naturvin - en trend eller naturlig del av framtiden 

En del menar att naturviner respekterar miljön och speglar både terroir, druvsort och årgång bättre än konventionella viner, som man tycker har en tendens att vara sterila och intetsägande. De menar också att naturviner är mindre skadliga, både för människa och natur. 

Oren smak tycker vissa kritiker

Andra däremot tycker att naturviner ofta har defekter som smutsiga aromer och oren smak. Vad är det för mening att dricka vin om det inte är gott, påpekar de. Kritikerna till naturvin menar också att processhjälpmedlen i ett konventionellt vin är mindre skadliga än mycket annat vi konsumerar. 

Vad är naturvin?

Den första knepiga frågan gällande naturvin är: vad är egentligen ett naturvin? För problemet med naturviner är att det inte finns ett officiellt regelverk, som det däremot finns för ekologisk- och biodynamisk vinframställning. Åsikterna om vad ett naturvin är varierar, inte bara bland branschfolk och konsumenter, utan även bland producenterna själva. 

Det som naturvinsproducenterna har gemensamt är att de tycker att ett vin ska göras med så få ingrepp som möjligt, men exakt var man ska dra gränsen har man svårt att enas om. Tillsätta svavel och i så fall hur mycket? Eller inget svavel alls? Vild- eller odlad jäst? Temperaturkontroll? Vad ska man tillåta och vad ska vara förbjudet för att få kalla sitt vin ”naturligt”?  

LÄS OCKSÅ: Ekologiskt vin – lär dig mer om ekosnacket

Så säger några producenter av naturvin

I Genua träffar jag svenske Erik Gabrielson som gör naturvin på vingården Mas Zenitude i södra Frankrike. Han ger sin syn på saken:

– Ett naturvin borde innehålla enbart druvor, inga andra tillsatser, göras utan temperaturkontroll och utan filtrering. För att nå det målet är det otroligt viktigt att vinkällaren är ren när man arbetar, annars går det inte att göra ett naturvin av kvalitet, säger Erik Gabrielson. 

Stefano Menti, en uppmärksammad naturvinsproducent i Gambellara, nordöst om Verona säger: 

– Jag tycker det är viktigare att vinet är gott och utan defekter än att vinet är helt utan tillsatser, säger Stefano som tillsätter endast en liten del svavel i sina viner, när det är nödvändigt, vilket är sällan. 

Stefano fortsätter: 

– Diskussionen pågår inom naturvinskretsar om ifall ett vin riskerar att till exempel ha en smutsig doft så är det bättre att ha i lite svavel. Annars är det lätt att avfärda naturviner som dåliga viner med defekter, och det är negativt för hela rörelsen, fortsätter han.

Certifierat sig som ekologiska eller biodynamiska

Eftersom det inte funnits en officiell certifiering så har många naturvinsproducenter valt att certifiera sig som antingen ekologiska eller biodynamiska, även om det inte är obligatoriskt. Även här går åsikterna isär. Jag frågar två av naturvinsproducenterna i Genua vad de tycker.

– Vi är certifierade som ekologiska men skriver inte ut det på etiketten. Det är ett sätt att arbeta på och inte något att skryta med. Vi vill att de som köper våra viner gör det för produkten, inte för etiketten, säger Daniele Piccinin, vinproducent från Veneto. Marco Reia, från gården Reia i Slovenien tycker däremot att det är ett måste med en ekologisk certifiering, även för naturvinsproducenter. 

– Vi är certifierade ekologiska och även biodynamiska genom Demeter. För att kunderna ska vara säkra på vad de köper så krävs en certifiering, säger han.

Diskussionen fortsätter med andra ord. Vad tycker du?

LÄS OCKSÅ: Bästa ekovinet på box - enligt expertjuryn 

 

Färre tillsatser än i ekologiskt vin

I konventionell vinframställning är det tillåtet att använda systemiska och kontaktverkande besprutningsmedel i vingården som pesticider, herbicider och fungicider. Under vinframställningen får man tillsätta över sjuttio olika tillsatser. Nittiosex procent av världens viner är gjorda på det här sättet.

Ekologiska viner har en EU-certifiering som inte tillåter systemiska besprutningar i vingården, men däremot besprutning med kontaktverkande medel som koppar och svavel som skyddar vinrankorna från svampsjukdomar.  Under vinframställningen är färre tillsatser tillåtna jämfört med konventionella viner. Man får fortfarande tillsätta svavel.

Biodynamiska viner betyder att man arbetar ekologiskt med inslag av den antroposofiska läran som grundades av filosofen Rudolf Steiner. En biodynamisk certifiering får man till exempel genom den privata organisationen Demeter. Man får precis som ekologiska odlare bespruta med koppar och svavel i vingården men i mindre mängd. Tillsatserna är färre än i ekologiska viner precis som mängden svavel är lägre.  

Gemensamt regelverk

Vikten av att skapa ett gemensamt regelverk även för naturviner är något man pratat om i åratal. Det finns flertalet olika organisationer i olika länder som samlar naturvinsproducenter med olika teorier och stadgar. En organisation som arbetar för detta är VinNatur som består av drygt hundraåttio producenter från nio länder. Efter långt arbete har man satt ihop ett regelverk för sina medlemmar som gäller från och med skörden 2017. Vill man bli medlem provas vinerna blint av en smakpanel som kontrollerar att vinet respekterar områdets och druvsortens specifika karaktär. Sedan genomgår vinerna en kemisk analys där man kontrollerar att det inte finns spår av cirka 200 olika typer av pesticider. Man mäter också den totala svavelmängden som inte får överstiga 50 mg/l för vita viner och 30 mg/l för röda viner (ekologiska viner i Europa får ha 150 mg/l i vita viner och 100 mg/l i de röda). 

Läs mer om alla regler på vinnatur.org