Annons
X
EXPRESSEN.SE

Publicerad 4 okt 2016 10:17

Skyskrapan som blir en kilometer hög

Illustration  – så här ska den 697 kvadratmeter stora terrassen i Jeddah Tower med utsikt över Röda havet se ut.

Illustration – så här ska den 697 kvadratmeter stora terrassen i Jeddah Tower med utsikt över Röda havet se ut.

Foto: Wikimedia commons

Själva tanken att bygga ett torn som är över 1000 meter högt är svindlande.

Men det är just det Saudiarabien gör.

Jeddah Tower är knappast något för den som lider av höjdskräck eller oroar sig för ekonomin.

År 2020 ska byggnaden vara högst i världen.

I augusti 2011 tillkännagav den saudiske prinsen Al-Waleed bin Talal, som sägs vara rikast i Mellanöstern, att man slutit ett avtal om att bygga världens högsta byggnad.

Kostnad för projektet angavs till 1,2 miljarder dollar eller runt 10 miljarder kronor i dagens penningvärde.

Man förklarade att Kingdom Tower, som det först hette, skulle bli minst 173 meter högre än den hittills högsta byggnaden i världen: Burj Khalifa i Dubai som mäter 828 meter.

Vi avser att Jeddah Tower ska bli både en ekonomisk motor och en stolt symbol över kungadömets ekonomiska och kulturella resning hos världssamfundet.

Vad handlade det här om?

Ville stora Saudiarabien ge grannen Förenade Arabemiraten en knäpp på näsan eller handlade det, som på grabbars vis, om mätning av en viss manlig kroppsdel?

Riktigt så krasst var det inte enligt Talal Al Maiman, styrelsemedlem i Kingdom Holding Company som leder och finansierar projektet:

– Vi avser att Jeddah Tower ska bli både en ekonomisk motor och en stolt symbol över kungadömets ekonomiska och kulturella resning hos världssamfundet, sa han.

Jeddah tower blir en kilometer hög. Det ursprungliga målet var 1,6 kilometer.

Foto: Wikimedia commons

Befolkningen har nästan fyrdubblats

Prins Al-Waleed var lika övertygande:

– Att bygga det här tornet i Jedda skickar ett ekonomiskt och finansiellt budskap som inte bör ignoreras. Det har ett politiskt djup som förklarar för världen att vi saudier investerar i vårt eget land.

En sak kunde omvärlden i alla fall konstatera, när Saudiarabien investerar i infrastrukturprojekt för att ge den egna ekonomin extra skjuts så gör de det med besked.

Ett annat skäl till att bygga världens högsta torn var att få bukt med bostadskrisen.

Kungadömet räknar med att satsa motsvarande 570 miljarder för att bygga 500 000 nya hem. Landet räknar med att man egentligen behöver bygga 900 nya bostäder varje dag för att möta behovet.

Här bygger man även Jeddah Economic City, en helt ny stad med en budget på 20 miljarder dollar.

Befolkningen har nästan fyrdubblats under de senaste fyra decennierna.

Jedda Tower kommer att ligga i ett tidigare helt oexploaterat område cirka 20 kilometer norr om staden Jedda.

Här bygger man även Jeddah Economic City, en helt ny stad med en budget på 20 miljarder dollar.

Från landets sida har man även sagt att projektet är ett sätt att diversifiera den saudiska ekonomin. I dag är man starkt beroende av oljeexporten som är den största inkomstkällan.

Planritning över området – Jeddah Economic City.

Oljepriset faller

Man är redan världens största oljeexportör.

Oljan står för 80 procent av budgetens intäkter och 45 procent av bruttonationalprodukten.

Det fallande oljepriset har inneburit en kraftig smäll för Saudiarabien. Landet behöver sälja varje fat olja för ett pris över 100 dollar för att nå balans i budgeten.

Terrassen sedd underifrån.

Foto: Wikimedia commons

I dag ligger priset på ungefär hälften och för ett år sedan låg det strax över 25 dollar per fat.

Det här har orsakat stora underskott i budgeten. Nu kan man tvingas realisera utländska tillgångar och skära ner i kungadömets utgifter.

I år har man budgeterat för ett underskott på drygt 740 miljarder kronor. Tillväxten ser ut att hamna på 1,5 procent, den lägsta på sju år.

Landet är dessutom medvetet om att behovet av olja kommer att minska framöver. Nya internationella klimatmål kräver också att man skär ner på fossila bränslen.

I början av augusti i år skrev det amerikanska nyhetsföretaget Bloombergs att 16 000 gästarbetare blivit strandsatta i landet.

Det handlade om 7 700 indier och 8 000 pakistanier som arbetat med olika byggprojekt.

Männen saknade förutom arbete även vatten och mat. Eftersom de inte heller hade visa kunde de inte lämna landet.

Orsaken till att de sparkats var att oljepriset rasat.

Gästarbetare far illa

Byggnadsarbetarna hade övergetts i sina arbetsläger. Den indiska ambassaden försökte så långt det var möjligt att bistå sina medborgare med mat, som bodde i 20 arbetsläger i städerna Riyadh, Jedda och Damman.

Den pakistanske premiärministern Nawaz Sharif lovade att hans regering skulle göra allt för att hjälpa de strandsatta landsmännen.

Runt 1,8 miljoner pakistanier arbetar i Saudiarabien.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch skrev i fjol i en rapport om situationen i Saudiarabien att det blev allt vanligare att arbetsgivare konfiskerade pass och att man undanhöll löner.

Det är känt att gästarbetare många gånger far illa i landet. Det gäller inte minst kvinnor som tar jobb som hushållerskor i saudiska hem.

Ännu värre är det möjligen för de papperslösa arbetarna i kungadömet.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch skrev i fjol i en rapport om situationen i Saudiarabien att det blev allt vanligare att arbetsgivare konfiskerade pass och att man undanhöll löner.

I vissa fall handlade det om rent tvångsarbete, ”bland annat flera fall där arbetstagare inte kunde fly från missförhållanden eller ens att återvända hem efter deras kontrakt avslutades eftersom deras arbetsgivare nekade dem tillåtelse att lämna landet”.

Precis som i många andra länder har lågkonjunkturen skapat nationalism och piskat fram främlingsfientlighet.

Det har de utländska gästarbetar fått känna av.

Byggnadsarbetet påbärjat – här har man nått till 12 våningar.

Foto: Wikimedia commons

31 våningar...

Foto: Wikimedia commons

...och 44 våningar.

Foto: Wikimedia commons

Ska slå sitt eget rekord

I fjol skrev den saudiske krönikören Jamal Khashoggi i dagstidningen Al Hayat apropå den utländska arbetskraften:

”I dag frågar de inte efter politiska rättigheter, men vad händer om ett decennium eller två?”

Utländska arbetare utgör ungefär en fjärdedel av den saudiska befolkningen på 30 miljoner. 85 procent av dessa har så kallade enkla jobb. Arbetslösheten hos dessa ligger på ungefär 0,2 procent jämfört med saudiernas 11,5 procent.

Många saudier anser att vissa jobb är under deras värdighet. Det är därför ovanligt att saudier och utländska arbetare jobbar sida vid sida.

Under tiden fortsätter arbetet med Jedda Tower. Den 1 april 2013 inledde man byggnationen och 2020 beräknas det stå klart.

En av arkitekterna är amerikanen Adrian Smith. Han var även ansvarig för Burg Khalifa i Dubai. Nu ska han slå sitt eget rekord.

Till en början var det meningen att huset skulle bli 1,6 kilometer högt eller en mile. Dess första namn var Mile-High Tower.

Byggområdet sett från luften. Skyskrapsprojektet i bakgrunden.

Foto: Wikimedia commons

59 hissar som inte kan vara för snabba

Men en geologisk undersökning av marken tydde på att risken var för stor med att bygga så högt.

Bygget är ett stycke ingenjörskonst i sig. Skrapan kommer innehålla 59 hissar med en hastighet på 10 meter per sekund.

En lärdom man dragit från Burg Khalifa i Dubai är att det inte är skyskrapan i sig som drar in pengar åt investerarna. Det är i stället omgivningar runtomkring med köpcentrum, hotell och bostadsrättslägenheter.

Bygget är ett stycke ingenjörskonst i sig. Skrapan kommer innehålla 59 hissar med en hastighet på 10 meter per sekund.

Snabbare får det inte gå då det ändrade lufttrycket kan skapa illamående om inte kroppen hinner vänjas.

En intressant sak är att tornet inte kommer ha någon fasad mot solen. (Hur nu det ska gå till?) Byggnaden kommer också ta vara på den kondens som luftkonditioneringen avger och använda den till bevattning.

Garaget kommer att rymma allt från 3 000 till 4 700 fordon. Men det kommer inte direkt under tornet eftersom det ska skyddas från eventuella terrorattacker.

Arkitekten Adrian Smith har inte velat tala om hur många våningar bygget kommer att få eller hur högt det ska bli.

Det ska bli runt 50 våningar fler än i Burg Khalifa och höjden blir ”över 1000 meter”.

Logga in och läs hela artikeln.

Det är helt gratis!

Som inloggad på Allt om Resor och Expressen får du tillgång till mängder med fördelar:

Unika listor

Fördjupande reportage

Guider

ELISABETH MONTGOMERY