Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Allt om Resor i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Struves meridianbåge i Lappland.
Struves meridianbåge i Lappland.
Struves meridianbåge i Lappland.
1 AV 2
Struves meridianbåge i Lappland.
Foto: DAN NORIN / DAN NORIN
2 AV 2
Foto: SHUTTERSTOCK

Sveriges 15 världsarv – från norr till söder

Att en plats blir utsedd till ett världsarv av Unesco är en stor ära. De flesta känner till uttrycket världsarv men färre känner till att Sverige har hela 15 stycken.

Allt om Resor har gjort en lista över samtliga – från norr till söder. Nu är det bara för dig att börja utforska!

Världsarv är platser med väldigt höga natur- eller kulturhistoriska värden. De är av så pass stort intresse att de ska bevaras som delar av mänsklighetens gemensamma arv. Genom dessa natur- och kulturmiljöer får vi en inblick i jordens och människans historia. När ett världsarv en gång kommit med på Unescos världsarvslista garanteras skydd och vård för all framtid.

Sveriges 15 världsarv – från norr till söder

1. Laponia, Lappland

Stora vattensystem, urskogar, fjäll och en rik kultur har gjort Laponia till ett världsarv. Laponia sträcker sig över 9 400 kvadratkilometer och visar ett långvarigt samspel mellan naturen och människan. Även om området vid en första anblick kan se öde och vildmarksliknande ut så är det långt ifrån sanningen. Laponia omfattas av nio samebyar, flera nationalparker samt naturreservat. Vandra i Sarek som har branta och dramatiska fjäll med glaciärer eller besök de östra delarna där myrmark och stora skogar dominerar.

Laponia upptogs på Unescos världsarvslista år 1996.

2. Struves meridianbåge, Lappland

Från Norge till Ukraina. En sträcka på 2 820 kilometer som går genom tio länder. Men vad är det? Den tyska astronomen Wilhelm von Struve bestämde sig för att under tidigt 1800-tal utföra en gradmätning.

Målet var att mäta upp jordens rundning och storlek. Han använde sig av triangel-mätning och mätpunkter. Av 265 mätpunkter finns 34 stycken upptagna på världsarvslistan. I Sverige finns sju av mätpunkterna och fyra av dem är världsarv. De finns på följande platser: berget Tynnyrilaki i Kiruna kommun, Jupukka i Pajala kommun, Pullinki i Övertorneå kommun och Perävaara i Haparanda kommun. De är markerade genom borrade hål, ristade kors, obelisker eller stenkummel. Mätningarna har visat sig vara förvånansvärt exakta!

Struves meridianbåge upptogs på Unescos världsarvslista år 2005. Foto: DAN NORIN

3. Gammelstads kyrkstad, Luleå, Norrbotten

Det fanns en tid när det fanns krav på att man skulle gå i kyrkan. Långa avstånd till kyrkan gjorde att det skapades kyrkstäder. Stugorna är placerade lite hur som, de byggdes efterhand och utifrån det behov som fanns. Men ändå så följer de ett visst rutmönster som var populärt under 1500- och 1600-talet. Resultatet är 408 stugor som är uppdelade i 553 kammare. Stugorna började troligtvis byggas under 1500-talet och mittpunkten i staden var Nederluleå kyrka. Stugorna har uppförts längs med gator där alla har sin utgångspunkt från kyrkan.

Gammelstads kyrkstad skrevs in på världsarvslistan år 1996. Foto: SHUTTERSTOCK

4. Höga kusten & Kvarkens skärgård, Ångermanland

Det finns ingen annanstans på jorden där landhöjningen varit så stor efter inlandsisen som vid Höga kusten. Här kan man se hur isen har format landskapet - och fortsätter att forma det än i dag. När isen började smälta så började också marken att ”fjädra” tillbaka. Sakta började landskapet att höjas igen och nu sker en höjning av landskapet på cirka åtta millimeter per år. Det är den omfattande landhöjningen som varit en avgörande faktor till att Höga kusten blivit ett världsarv. Utsiktsberg varvat med djup urskog har gjort platsen till en populär plats att vandra på. Vandringsleden Höga är rankad som en av Sveriges vackraste leder.

Höga kusten skrevs in på Unescos världsarvslista år 2000. Foto: shutterstock

5. Hälsingegårdarna, Gävleborgs län

Det finns cirka 1 000 hälsingegårdar kvar i dag som vittnar om böndernas storslagna tid. Av dessa är sju upptagna på världsarvslistan. För att visa hur bra det gick uppförde man så kallade hälsingegårdar. De hämtade inspiration ifrån städer, kyrkor och herrgårdar. Av samtliga hälsingegårdar är följande upptagna på världsarvslistan: Kristofers i Stene, Järvsö, Gästgivars i Vallsta, Arbrå, Jon-Lars i Långhed, Alfta, Pallars i Långhed, Alfta, Fågelsjö gammelgård (Bortomåa), Los, Bommars i Letsbo, Ljusdal och Erik-Anders i Asta, Söderala. De flesta av hälsingegårdarna är privatbostäder. Det gör att de är öppna för visningar endast under vissa begränsade perioder.

Hälsingegårdarna skrevs in på Unescos världsarvslista år 2012. Foto: Jakob Dahlström

6. Falun & Kopparbergslagen, Dalarna

Under 1600-talet stod Falu koppargruva för 70 procent av västvärldens kopparproduktion. I dag är det ett unikt minne över landets historia som industrination. Koppar kom att användas allt mer under 1600-talet. Förutom i mynt så började det även användas till taken på prominenta byggnader. Kopparbrytningen påbörjades redan på 700-talet och Sverige har en lång historia kring denna plats. Själva gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut så i dag bryts det inte mer koppar där. Ett gruvmuseum öppnade redan år 1922. År 1970 öppnade också en besöksgruva.

Falun och Kopparbergslagen skrevs in på Unescos världsarvslista år 2001. Foto: SHUTTERSTOCK

7. Engelsbergs bruk, Fagersta, Västmanland

Ett välbevarat järnbruk som under 1700-talet var ett av de modernaste i världen. Världsarvet omfattas av herrgård, park, brukskontor, industribyggnader och arbetarbostäder. Här kan du följa den tekniska utvecklingen av järnindustrin som inträffade före 1860-talet. Efter det blev massframställning av stål möjligt eftersom det kom fram nya tekniker. Engelsbergs bruk är det enda bruk i Sverige som har kvar såväl byggnader som det mesta av den tekniska utrustningen. Guidade visningar sker kontinuerligt.

Engelsbergs bruk skrevs in på Unescos världsarvslista år 1993. Foto: SHUTTERSTOCK

8. Birka & Hovgården, Ekerö, Stockholm

Vikingarnas handels- och mötesplatser. Gravarna på platsen är de mest undersökta och vittnar om olika begravningsritualer. Många förknippar Sverige med vikingar. Och på Björkö i Mälaren kan man uppleva en av de mest kompletta och välbevarade mötesplatserna i norra Europa. Den exakta kopplingen mellan de båda platserna är inte riktigt klarlagd. Det spekuleras i att aristokraterna vid Hovgården grundade Birka av politiska och ekonomiska skäl. Utgrävningar vittnar om ett fungerande samhälle och planerade anlagda hus och gator.

Birka och Hovgården skrevs in på Unescos världsarvslista år 1993.

9. Drottningholms slottsområde, Ekerö, Stockholm

Sveriges första världsarv och kungafamiljens hem sedan år 1981. Världsarvet omfattar slottet, slottsteatern, Kina slott, slottsparken, området Kanton och en del av förstaden Malmen. Drottningholms slott byggdes med referenser till 1600-talets italienska och franska arkitektur. Målet var att visa Sveriges stormaktsposition, både gällande det politiska men också det kulturella. Kinaslottet visar på intresset för den asiatiska kulturen. Hela världsarvets område är välbevarat och även slottsparken visar hur den förändrats med tiden. Det går att boka guidade turer och få tillgång till delar av båda slotten. Även den berömda slottsteatern erbjuder både guidade turer och scenuppsättningar.

Drottningholms slottsområde skrevs in på Unescos världsarvslista år 1991 och var Sveriges första världsarv. Foto: SHUTTERSTOCK

10. Skogskyrkogården, Stockholm

Sveriges största kyrkogård och begravningsplats. Här finns 100 000 viloplatser som förenas med landskapet på ett spektakulärt sätt – ett samspel mellan arkitektur och landskap. En internationell arkitekttävling år 1915 anordnades för att hitta rätt personer till att planlägga begravningsplatsen. Vinnarna blev de unga arkitekterna Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. De fick i uppgift att bygga kyrkogården och dess kapell, någonting som de gjorde fram till år 1940. Även om bygget inte var färdigt så togs begravningsplatsen och det första kapellet i bruk år 1920. Där finns i dag ett besökscenter som har fri entré och som har öppet dagligen under sommarhalvåret.

Skogskyrkogården skrevs in på Unescos världsarvslista år 1994. Foto: SHUTTERSTOCK

11. Tanums hällristningsområde, Bohuslän

I Tanum finns inte bara Sveriges utan även Europas största koncentration av hällristningar. Omkring 1 500 olika hällristningar är utbredda över släta berghällar i norra Bohuslän. Det är världsarvet som tar dig tillbaka till bronsåldern. Det är svårt att greppa att de som finns i Tanum är över 3 000 år gamla. De vittnar om en svunnen tid och det går bara att spekulera i huruvida hällristningarna berättar en historia i grupp eller om det är enskilda inristningar. De tros berätta om hur människorna levde med tanke på att vissa av hällristningarna verkar beskriva människor som jagar. Några särskilt sevärda hällristningar i världsarvet är Vitlycke, Aspeberget Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby. Det finns också en museibyggnad som rymmer utställningar kafé och butik.

Hällristningsområdet i Tanum skrevs in på Unescos världsarvslista år 1994. Foto: SHUTTERSTOCK

12. Hansestaden Visby, Gotland

”Hansan” var ett kommersiellt och politiskt förbund mellan handelsstäder från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet. Visby var en av dessa Hansestäder och än i dag finns det väldigt mycket spår från den tiden. Förutom stadsmuren och medeltida byggnader finns det också ett stort antal kyrkoruiner här. Redan på 1800- talet blev Visby en turistort. Och turismen fortsätter att hålla världsarvet vid liv. Medeltidsveckan är en årlig festival som anordnas vecka 32 på Gotland. Då fylls staden av medeltidsklädda besökare och ett stort antal tidstypiska aktiviteter erbjuds.

Hansestaden Visby skrevs in på Unescos världsarvslista år 1995. Foto: SHUTTERSTOCK

13. Varbergs radiostation i Grimeton, Halland

Det här världsarvet symboliserar betydelsen av kommunikation mellan människor i olika delar av världen och betydelsen av det fria ordet som en grundläggande mänsklig rättighet. I början på 1920-talet installerades den första sändaren. Det var då som de sex 127 meter höga masterna restes. Dessa är än i dag väl synliga från motorvägen E6/E20. Enligt Unesco är anläggningen ”ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget”.

Varbergs radiostation i Grimeton skrevs in på Unescos världsarvslista år 2004. Foto: SHUTTERSTOCK

14. Södra Ölands odlingslandskap, Öland

Under mitten av 1200-talet till början av 1300-talet ändrades de gamla byggnaderna på Öland till så kallade radbyar. Då sattes gårdarna på rad längst med landsvägen. Alla åkrar och ängar slogs ihop och samtliga bönder blev delägare i marken. Stenmurar byggdes även för att hålla djuren ute från den odlade marken. Det är alltså under denna tid som bruket av stenmurar på Öland stammar.

Södra Ölands odlingslandskap skrevs in på Unescos världsarvslista år 2000. Foto: SHUTTERSTOCK

15. Örlogsstaden Karlskrona, Blekinge

Världens mest välbevarade Örlogsstad och den mest kompletta är vad som fått Karlskrona att hamna på listan. Med tanke på Karlskronas strategiska läge så passade staden perfekt för att bli en så kallad Örlogsbas. Stora delar av området är i funktion än i dag och varvsverksamheten finns kvar med fortsatt produktion av både civila och militära fartyg. I sällskap av en certifierad guide har du också möjlighet att besöka de delar av världsarvet som ligger på militärt område.

Örlogsstaden Karlskrona skrevs in på Unescos världsarvslista år 1998. Foto: SHUTTERSTOCK

LÄS MER: