New York-borna kan nu trampa någon av de 6 000 blå "Citi Bikes" som finns utplacerade.
New York-borna kan nu trampa någon av de 6 000 blå "Citi Bikes" som finns utplacerade.
New York-borna kan nu trampa någon av de 6 000 blå "Citi Bikes" som finns utplacerade.
New York-borna kan nu trampa någon av de 6 000 blå "Citi Bikes" som finns utplacerade.

Nu kan du låna cykel i New York - nytt projekt

Tio månader efter utsatt tid sjösattes på måndagen ett av världens största projekt med lånecyklar.

New York-borna kan nu svinga sig upp och trampa någon av de 6 000 blå "Citi Bikes" som placerats ut vid 333 stationer på Manhattan och i Brooklyn. Senare kommer det att finnas 10 000 lånecyklar vid 600 stationer.

Omkring 14 000 av stadens invånare har betalt en årlig avgift på 103 dollar för ett obegränsat antal cykelturer på 45 minuter. Från den 2 juni ska det bli möjligt att göra både dagliga och veckolånga turer på lånecyklarna.