ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Hur högt kan ett flygplan flyga?

Publicerad 22 apr 2009 07.26
Hur högt kan ett flygplan flyga? NE svarar.

Hur högt kan ett flygplan flyga? NE svarar.

Hur högt kan ett vanligt flygplan flyga? Jag tänker då på förmågan att flyga och svänga när atmosfären blir tunnare och tunnare och till sist försvinner. För det är väl så att ett vanligt flygplan inte kan flyga i vakuum?

Svar:

Det är alldeles riktigt som frågeställaren anar: ett flygplan kan inte flyga i vakuum. Det som gör att ett flygplan kan flyga och inte faller ned på marken är att en lyftkraft alstras som motverkar tyngdkraften. Denna lyftkraft uppstår när flygplanet med sina vingar rör sig framåt i lufthavet och är beroende av flera saker: luftens densitet, vingarnas area och profil samt flygplanets hastighet.
Låt mig ta några exempel. Ett vanligt trafikflygplan flyger med en hastighet strax under ljudhastigheten på normalt tio tilltolv kilometers höjd. Överljuds-planet Concorde, också avsett för passagerarbefordran, flög med dubbla ljudhastigheten på höjden 18 kilometer. Vid denna höjd är atmosfären tunnare än vid den som andra trafikflygplan flyger vid, men den högre hastigheten gör att lyftkraften trots detta består. Ett känt fall av flygplan avsett för mycket höga höjder är spionplanet U-2, som kan flyga upp till 25 km över jordytan. U-2 är dock inget överljudsflygplan, utan här bibehålls lyftkraften genom att detta flygplan har extremt stora vingar.
Men det som ytterst bestämmer höjd och hastighet för normala flygplan är ekonomin. När det gäller prestandan hos dagens passagerarflygplan, blir kombinationen av flyghöjd och hastighet de som är minst bränslekrävande.

Av: Björn Stenholm
redaktör för transportteknik
Annons

ELISABETH MONTGOMERY