Att välja ett fönstersäte och hålla sig där är bästa smittskyddet ombord på ett flygplan.
Att välja ett fönstersäte och hålla sig där är bästa smittskyddet ombord på ett flygplan. Foto: Shutterstock

Här ska du sitta för att undvika virus på flyget

Coronaviruset oroar många som har flygresor inbokade den närmaste tiden.

Är det klokt att sätta sig i en isolerad plåttub omgiven av tjogtals med främlingar? 

Så här gör du för att undvika virussmitta på ett flygplan.

Det kinesiska coronaviruset skakar om världen. Inte minst turist- och flygbranscherna har fått problem då en allmän oro för utrikesresor breder ut sig. Främst i fokus står förstås startpunkten för virusspridningen, det vill säga Kina. En rad flygbolag har redan ställt in alla flygningar dit. Och nu upptäckts sjukdomsfall i allt fler länder. På många flygplatser har man börjat skanna passagerare av fruktan för smittans ytterligare spridning. 

LÄS MER: Orolig för corona-virus? Det här gäller för resan 

På flygplatsen, innan du går ombord på planet, har du hyggliga chanser att skydda dig mot andra, till exempel folk som nyser i köerna, men väl ombord är chanserna oerhört mycket mindre.

Riskerna att bli virussmittad är många i en trång flygkabin. Foto: Shutterstock

Du sitter fastspänd i ett trångt utrymme, nära omgiven av främlingar både bredvid dig, framför och bakom.

Vi har fortfarande mycket att lära om det aktuella kinesiska viruset, men forskarna vet en hel del om hur liknande luftburna virus sprider sig, inte minst ombord på ett flygplan, rapporterar National Geographic.

Smittorisk i en radie på 1,8 meter

När en infekterad person nyser eller hostar sprids små partiklar av till exempel saliv eller slem i personens närmaste omkrets. Om några landar på dig, eller om du rör personen och därefter kliar dig i ansiktet riskerar du att bli smittad själv.

Partiklarna påverkas inte av rörelse i luften utan faller ganska nära ursprungskällan. Emily Landon, expert på influensakontroll vid universitetet i Chicago, uppger att smittorisken uppstår för personer som befinner sig inom 1,8 meter från hostaren/nysaren under en period om tio minuter eller längre.  

Viruset kan även smittas från ytor som partiklarna landat på, som flygplansstolar och brickbord. Hur länge det finns kvar där beror både på ytornas beskaffenhet och virusets karaktär – det kan röra sig om allt från några timmar till flera månader. 

Så hur tar det hela sig ut ombord på ett flygplan?

Världshälsoorganisationen WHO definierar ombordkontakt med en infekterad person som att sitta inom två stolsrader från denna.

Men då har man inte tagit hänsyn till att passagerarna ofta inte sitter still under en flygning, särskilt inte på en långflygning. Folk går på toaletten, sträcker på benen och sträcker sig för att ta fram saker från bagagehyllorna i takhöjd. 

LÄS MER: Flygbolagen som är bäst på att hålla rent i kabinen 

De flesta rör sig i planet

Vid en undersökning av en flygning mellan Hongkong och Peking under sarsutbrottet 2003 visade det sig att en infekterad person ombord smittade betydligt fler än bara de som satt inom två stolsrader bort. 

Delvis på grund av det fallet undersökte ett amerikanskt forskarteam passagerare och personal ombord på tio specifika och längre transkontinentala flygresor inrikesresor i USA. Syftet var att kartlägga hur spontana rörelser bland personer ombord på ett plan kan påverka risken att bli infekterad. Man undersökte inte bara hur folk rörde sig, utan även hur detta påverkade antalet och längden på kontakter med andra ombord.

Att välja sittplats vid gången innebär högsta risk att bli smittad. Foto: Shutterstock

– Säg att du sitter i gång- eller mittstolen i en rad, och jag går förbi på väg till toaletten, säger en av forskarna, professor Howard Weiss, till National Geographic. Då är vi inom en meter från varandra, och det betyder att om jag bar viruset skulle du kunna bli smittad.  

Undersökningen, vars resultat redovisades för två år sedan, visar att de flesta passagerare lämnar sin sittplats vid något tillfälle under en flygning. 24 procent gör det mer än en gång. Bara 38 procent håller sig sittande hela vägen.

Smittbärande personal värst

Forskningsresultatet gör det möjligt att fastställa vilka sittplatser ombord som är säkrast om du vill gardera dig mot smittorisken. 

Passagerarna som satt stilla mest var de som satt längst in i stolsraderna, vid fönstren.

Bara 43 procent av dessa lämnade någon gång sina sittplatser, mot hela 80 procent av de med säten intill gången.

En virussjuk flygvärdinna utgör en enorm smittkälla. Foto: Shutterstock

Personer med fönsterplats hade betydligt färre tillfällen av närkontakt med medresenärer än de med annan placering, 12 kontakter jämfört med 58 och 64 för personer i mittensäte respektive gångsäte. 

Man bör dock hålla i minne att de allra flesta närkontakter sker under relativt kort tid, vilket minskar smittorisken generellt. Om den som smittar är en person ur personalen som serverar ombord är läget betydligt allvarligare. Flygvärdinnor tillbringar till exempel mycket tid med att röra sig fram och tillbaka i planet och interagera med passagerare. En studie har visat att en sjuk flygvärdinna i snitt smittar 4,6 personer under en genomsnittlig flygning. Smittbärande flygpersonal bör alltså stanna hemma från jobbet.

LÄS MER: Därför ska du aldrig stänga av ventilationen på flyget