Ibland krävs det tre eller fyra timmars försening för at du ska få kompensation.
Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för hotell och transport till hotellet.
1 AV 2
Ibland krävs det tre eller fyra timmars försening för at du ska få kompensation.
Foto: ISTOCKPHOTO
2 AV 2
Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för hotell och transport till hotellet.
Foto: ISTOCKPHOTO

EU:s regler – det har du rätt till vid sent flyg

En flygförsening förvandlas lätt till en mardröm.

Men glöm inte att du oftast har rätt till ersättning.

Den magiska gränsen går vid två timmar.

Om den tidsgränsen passeras så garanterar EU-reglerna dig kompensation.

Här är allt du behöver veta om ersättning för försenat flyg:

Vid försening på två timmar eller mer på kortare resor – under 1 500 kilometer – gäller att flygbolaget enligt EU-reglerna ska bjuda på mat och dryck samt se till att du kan ringa, faxa eller mejla gratis. Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för hotell och transport till hotellet.

Ersättningsskyddet beror lite på hur lång din resa är och vart den går. Ibland krävs det tre eller fyra timmars försening för at du ska få kompensation (se detaljerade regler nedan).

LÄS OCKSÅ: Svenska resenärer förlorar miljoner vid försenade flyg

EU:s regler omfattar:

 Både reguljärflygningar och paketresor.
Flygningar till och från flygplatser inom EU.
Flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är ett EU-flygbolag.
 

Reglerna gäller dock inte för passagerare som reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de för resor genom bonusprogram och liknande.

Dina rättigheter:

 Flygbolaget är skyldigt att på plats tillhandahålla skriftlig information om vilka rättigheter som du som passagerare har.
 

LÄS OCKSÅ: Flygbolagen som är bäst och sämst på ersättning

Service och assistans

Vid en försening har du rätt till service och assistans i följande fall:

 2 timmar eller mer, för flygningar som är kortare än 1 500 km.
3 timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller
4 timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU.
 

 I förhållande till väntetiden ska flygbolaget bjuda på mat och dryck samt se till att du gratis får skicka meddelanden per telefon, fax eller e-post. Vid försening till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transfer till och från flygplatsen.
Vid försening på över fem timmar måste flygbolaget erbjuda dig att få pengarna tillbaka för biljetten och eventuellt en fri flygresa tillbaka till avgångsorten. Det sista gäller i de fall då resan inte längre har något syfte.
Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. Däremot kan du i vissa fall begära att du får en gratis flygning tillbaka till avgångsorten snarast möjligt. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat. Om du är på utresa kanske det är ett alternativ om du vet att du inte hinner komma fram i tid till det som var syftet med din resa.
 

LÄS OCKSÅ: Allt fler resenärer lyckas få ersättning vid förseningar

Du kan få schablonersättning enligt reglerna nedan. Foto: AP

Schablonersättning

Om förseningen gör att du ankommer tre timmar eller mer försenat till din slutliga destination i jämförelse med den tidtabellsenliga ankomsttiden har du enligt två avgöranden från EU-domstolen även rätt att kräva schablonersättning av flygbolaget:

 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.
400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa.
600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.
 

Extraordinära omständigheter

Vid extraordinära omständigheter har du inte rätt till schablonersättning

 Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med schablonersättning om det försenade flyget beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget.
Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.
 

Ersättning för nödvändiga inköp

Du kan få ersättning för köp du tvingats göra på grund att du blivit försenad. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton på dina inköp. Tänk på att du har en skyldighet att begränsa dina kostnader även här. Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig för dina ekonomiska skador. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig för dina kostnader.

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Drabbad av försenat flyg? Så här gör du:

Reklamera skriftligen till flygbolaget. Skriv att du vill ha ersättning och varför. Glöm inte att bifoga kopior på biljetter och kvitton på eventuella utlägg som du har haft. Spara alltid originalkvitton samt en kopia på din reklamation.

Om du inte får svar från flygbolaget eller får ett svar som du inte är nöjd med så kontakta Konsument Europa (konsumenteuropa.se, telefon 46 (0) 54 19 41 50).

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket som ingår i European Consumer Centres Network och som delfinansieras av EU-kommissionen. Kontoret ligger i Karlstad.

Källa: Konsument Europa