Det visste du inte om flyg - överraskande fakta

Vilken är säkraste platsen ombord?

Varför måste fönsterluckorna vara uppe vid takeoff?

Finns 10 000-metersklubben?

Här är 17 saker om flyg du alltid undrat över men inte vågat fråga om.

Krister Berntsson
Att fönsterluckorna måste vara öppna vid takeoff och landning är en säkerhetsfråga.

1. Varför måste fönsterluckorna vara öppna vid takeoff och landning?

Alla som någon gång flugit har lagt märke till hur ytterst petig flygpersonalen är med att fönsterluckorna inte ska vara neddragna när planet lyfter och landar. Orsakerna är flera:

Om något skulle gå fel måste personalen snabbt kunna se hur förhållandena utanför planet är när de förbereder en nödlandning.

Fönster med full sikt innebär att alla passagerare också kan ha koll på läget när personalen är upptagen med alla sina arbetsuppgifter. Passagerarna ger ett extra skydd eftersom de ofta är mer nyfikna än luttrad personal och inte tvekar om att rapportera eventuella konstigheter bums.

Med fri sikt har personalen ombord även lättare att bestämma vilken sida av planet som är bäst att evakuera ifrån då nödgångar kan has drabbats av eldsvåda eller hamnat i vatten.

 

Du har störst chans att överleva om du sitter i den bakre tredjedelen av planet. Foto: Colourbox

2. Vilken är den säkraste sittplatsen ombord?

Allra störst chans att överleva en krasch har du i mittsätena längst bak. 

En amerikansk undersökning har man kollat flygolyckor där en eller flera passagerare överlevt kraschen. Du har störst chans att överleva om du sitter i den bakre tredjedelen av planet. Mittenpartiet var något farligare än den främre tredjedelen (dödligheten om 32 procent längst bak, 39 i mitten och 38 längst fram).  De två sätesraderna närmast nödutgångarna är jämförelsevis säkrare då de som sitter där har bästa chans att snabbt ta sig ut vid en nödlandning. Allra farligast är säten vid gången i mitten av planet. Allt beror på omständigheterna runt kraschen, exempelvis om planet dimper ned med nospartiet eller bakre delen först. 

 

Cirkelformen gör att trycket sprids jämnt och fönstren därför blir betydligt tåligare. Foto: Cherkas

3. Varför är fönstren runda?

Fyrkantiga fönster var mycket vanliga i flygets barndom och det fungerade bra.

Det var först när de kommersiella flygningarna med jetplan kom i gång på 50-talet som det uppkom problem.

Med högre hastigheter och höjd blev de fyrkantiga fönstren farliga – men det krävdes flera på sin tid förbryllande flygolyckor innan man lokaliserade problemet. 

Hörn är extra känsliga för tryck – vilket gjorde fönsterformen med sina fyra hörn livsfarliga på de nya planen. Lösningen blev rundade fönster eftersom cirkelformen gör att trycket sprids jämnt och fönstren därför blir betydligt tåligare.

 

Hålen är till för att reglera lufttrycket. Foto: Colourbox

4. Varför är det hål i fönstren?

Det lilla rundade fönstret i änden av varje flygstolsrad har glasrutor i tre skikt. Mellan den yttre rutan och den mellersta är det ett hål. Hålen är till för att reglera lufttrycket.

När planet lyfter faller lufttrycket utanför planet jämfört med det reglerade luftrycket inuti. 

Skillnaden i lufttryck skapar spänningar i flygplansfönstren – det är där hålen kommer in i bilden. De fungerar som andningshål och reglerar trycket mellan kabin och utrymmet mellan rutorna. Hålet har även en annan funktion: den hindrar fönstret från att imma igen.

 

Det är förbjudet att röka ombord men bryter man not förbudet ska man kunna fimpa säkert. Foto: Istock

5. Varför finns det fortfarande askkoppar på flygtoaletterna?

Alla vet att det är förbjudet att röka ombord på flygplan sedan länge.

Skälet till att det fortfarande finns askfat på toaletterna är enkelt: vi är bara människor och en del av oss kommer därför oundvikligen att bryta mot lagen. Tjuvrökning på flygplanstoaletterna har orsakat olyckor med dödlig utgång sedan brinnande fimpar slängts i papperskorgen.

Det är för att undvika sådant som de flesta länder kräver askfat på flygtoaletterna. Om du ändå röker finns det i alla fall ett ställe att placera askan och fimpen säkert. Och skulle du bli påkommen minskar askfaten risken att du i panik ska slänga den brinnande cigaretten i papperskorgen eller i själva toaletten.

 

 

Risken att dra på sig en förkylning är alltså inte större på ett flygplan än någon annanstans.

6. Är flygplansluften full av smittande baciller?

Många tror att man lätt blir smittad av luften ombord men det är en myt.

En del av luften i ett flygplan recirkulerar, det vill säga återanvänds. Men det betyder inte att du löper större risk att bli smittad av personen som hostar och nyser tre rader längre fram i kabinen än av någon som sitter några skrivbord bort i ditt kontorslandskap. Alla större flygplan ett så kallat hepa-filter som fångar upp de flesta partiklar och bakterier. Risken att dra på sig en förkylning är alltså inte större på ett flygplan än någon annanstans.

 

Att en flygmotor stannar händer oftare än du tror. Foto: Martin Kierstein

7. Hur ofta händer det att en motor stannar?

Oftare än du tror. Men du kommer aldrig att höra en pilot säga “Ettans motor har stannat” i högtalarsystemet. 

På sin höjd kan piloten drista sig till att säga att en motor går lite ojämnt, men för det mesta säger de ingenting om de har motorproblem. Du kommer ändå aldrig att märka det eftersom dagens plan klarar att flyga alldeles utmärkt även om en motor slutat fungera.

 

En diger checklista krävs för att starta ett plan. Foto: Istock

8. Hur startar man ett plan?

Det är över tjugo reglage, spakar och knappar som ska ställas i rätt läge innan planet att redo att starta. 

Och innan dess ska piloterna gå igenom en diger checklista.

 

Besättningen äter samma mat som passagerarna, undantaget piloterma. Foto: Colourbox

9. Äter besättningen samma mat som passagerarna?

Ja, förutom piloterna.  Dee flesta flygbolag ger piloterna en annan mat än passagerarna för att minimera risken för att de ska drabbas av matförgiftning.

Piloten och andre piloten äter dessutom oftast olika mat för att öka säkerheten.

Men på vissa flygbolag får besättningen ta med sig sin egen mat, vilket kan vara lite kinkigt eftersom det sälla finns plats över i kylutrymmena på planen.

 

 

Turbulens är inget farligt. Foto: Istock

10. Hur farligt är det med turbulens?

I bland får man höra piloten säga att det är lite turbulens i luften och att han tänker ta planet lite högre upp för att komna undan den. Men turbulens är inget farligt – så länge du är fastspänd. 

Det bara skakar om planet lite grand. Det är inte av säkerhetsskäl piloter undviker turbulens utan mest för att det är irriterande.

 

Det vore omänskligt om besättningen skulle tvingas vara vakna hela tiden under långflygningar. Foto: Colourbox

11. Var sover besättningen under långflygningar?

Ingen vill ha en sömnig pilot när det är dags för landning. Och det vore omänskligt om besättningen skulle tvingas vara vakna hela tiden under långflygningar. Därför finns det speciella utrymmen där besättningen kan ta sig en tupplur.

Piloterna vill vara nära cockpit och tar ofta sina sömnpauser i första klass.

På större plan finns det vanligtvis ett utrymme i aktern där besättningen kan sträcka ut sig och sova lite.

 

Nej, man tömmer inte tanken i luften. Foto: Istock

12. Vad händer om toatanken blir full?

Blotta tanken på att sitta i ett fullt flygplan med en överfull toatank kan leda till störd nattsömn. Men det händer att septiktankar blir fulla även om det är ovanligt. Och tro inte att man tömmer tanken i luften. Det är inget annat än en vandringssägen.

I stället tas då den aktuella toaletten ur drift och man får förlita sig på de övriga toaletterna.

Om alla toaletter blir obrukbara, vilket är extremt ovanligt, så är det skäl att bryta flygningen och gå ner på närmaste flyplats för att åtgärda problemet.

 

Vattenånga bildas vid förbränningen i jetmotorer. Foto: Istock

13. Vad är det i de där vita strecken man ser på himlen efter flygplanen?

Det är vattenånga som bildas vid förbränningen i jetmotorer.

De vita strecken är alltså samma sak som moln.

 

Det är osannolikt att dörrarna skulle öppnas i luften. Foto: Kudrin Ruslan

14. Vad händer om flygplansdörrarna öppnas i luften?

Trots att det enligt undersökningar är vad flygpassagerare fruktar mest, så är det högst osannolikt att det skulle kunna inträffa. 

Eftersom trycket inuti planet är extremt mycket högre än utanför, skulle det krävas rent övermänskliga krafter att få upp dörrarna.

Men om det skull hända skulle det leda till ett mycket kraftigt tryckfall, men enligt experterna skulle det inte med automatik leda till någon katastrof.

 

Du är till och med säkrare i luften än i alla andra transportmedel. Foto: Colourbox

15. Hur vanligt är det att flygplan kraschar?

Antalet flygolyckor minskar för varje år som går. 

Sannolikheten att du dör i en bilolycka på väg till flygplatsen är mer än 20 gånger så stor som att dö väl på flygplanet. Du är till och med säkrare i luften än i alla andra transportmedel.

 

Det finns en inofficiell hemsida för den så kallade 10 000-metersklubben. Foto: Istock

16. Finns 10 000-metersklubben på riktigt?

Det finns en inofficiell hemsida för den så kallade 10 000-metersklubben. Men om man är normalstor är det svårt att tänka sig att ha sex på en flygplanstoalett. Bara att ta sig in två personer där, skulle vara en bedrift.

Enligt undersökningar hävdar mellan två och tre procent av de svarande att de haft sex under flygning.

Om vi tar bort skrytsamma drömmare och rena lögnhalsar så kanske det finns fog att tro att en halv procent av passagerarna gjort det på 10 000 meters höjd. Med tanke på att tre miljarder människor i världen flyger varje år, så skulle det innebära att 150 miljoner sexakter genomförs på flygplan årligen.

Man kanske ska ta siffrorna med en nypa salt.

 

Tryckskillnad och höjd gör det omöjligt att använda fallskärm. Foto: Norwegian

17. Varför har man flytvästar och inte fallskärmar under sätet?

– Det är en klassiker. Det är inte möjligt på den höjden som vi är på, förklarar styrman Jonas Rosin som flyger för Norwegian och fortsätter:

– Dels har vi en tryckkabin och du kan inte öppna dörrarna med den tryckskillnaden som är. Och skulle man börja kasta ut folk på den här höjden så har du inte tillräckligt med syre och det är väldigt kallt, det är runt minus 60 grader på den höjden vi är nu.