ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Därför måste planen flyga på 10 000 meter

Ju högre planen flyger, desto mindre blir luftmotståndet – och därmed kan flygplanen röra sig fortare och förbruka mindre bränsle.

Ju högre planen flyger, desto mindre blir luftmotståndet – och därmed kan flygplanen röra sig fortare och förbruka mindre bränsle.

1/3

Foto: GETTY IMAGES

Idealisk flyghöjd anses vara mellan 35 000 och 42 000 fot (10 668 till 12 801 meter).

Idealisk flyghöjd anses vara mellan 35 000 och 42 000 fot (10 668 till 12 801 meter).

2/3

Foto: GETTY IMAGES

Överljudsplanet Concorde flög däremot med dubbla ljudhastigheten på höjden 18 000 meter.

Överljudsplanet Concorde flög däremot med dubbla ljudhastigheten på höjden 18 000 meter.

3/3

Foto: BULLS

Därför måste planen flyga på 10 000 meter

Alla har vi hört talas om 10 000-metersklubben.

Siffran i namnet syftar på kommersiella flygplans normala flyghöjd.

Men varför flyger plan just på den höjden egentligen?

Här är svaret.

Just 10 000 meter har blivit ett begrepp inom flyget precis som engelskans motsvarande 35 000 fot (som noga räknat är 10 668 meter)

Men varför flyger de flesta flygplan på just den höjden (eller strax över)?

Det enkla svaret är att luften blir tunnare ju högre planet stiger. Vilket leder till att luftmotståndet blir mindre och planet därmed kan röra sig fortare och förbruka mindre bränsle.

Concorde flög på högre höjd

Idealisk flyghöjd anses vara mellan 35 000 och 42 000 fot (10 668 till 12 801 meter). Höjden hör ihop med planets vikt – tyngre flygplan bör flyga något lägre än lätta.

Det handlar om att hitta den rätta – minst bränslekrävande – kombinationen av flyghöjd och hastighet.

Överljudsplanet Concorde flög med dubbla ljudhastigheten på höjden 18 000 meter. Vid denna höjd är atmosfären tunnare än vid den som andra trafikflygplan flyger vid, men den högre hastigheten gör att lyftkraften trots detta består. 

Hur är vädret där uppe? 

Att flyga flera tusentals meter upp medför att planet slipper mycket av det dåliga vädret på marknivå. 

Moln, starka vindar, regn och andra på jorden förekommande väderfenomen finns främst i troposfären (0-11 000 meter ovan mark). Därför är det bäst att flyga på något höjd än så, i stratosfären (11 000-55 000 meter ovan mark). Därmed minskas exempelvis turbulensen.

På den här höjden finns dessutom inga störningsmoment som fåglar, insekter eller mindre flygplan och helikoptrar (flygplan och helikoptrar flyger normalt på höjder mellan cirka 2 500 och 3 000 meter).

Dessutom – skulle det inträffa exempelvis motorproblem ombord har piloter som flyger på 10 000 meters höjd mer tid på sig att förbereda en nödlandning än en som flyger på 3 500 meter.

Hur kallt är det däruppe? 

Det blir kallare ju högre upp man kommer (gäller upp till 85 000 meter ovan jord). Om marktemperaturen är 20 plusgrader är temperaturen på 35 000 fot (10 668 meter) minus 54 grader.

Källa: telegraph.co.uk 

 

LÄS MER:

Annons

ELISABETH MONTGOMERY