Foto: Shutterstock

7 hemliga prylar på flygplan – som få vet om

Många av oss är vana flygresenärer.

Ändå finns det finesser ombord som inte ens den mest flygvane har sett eller känner till.

Här är sju prylar ombord du antagligen inte hade en aning om.

1. Svarta triangeln

Fönstren är inte bara till för satt ge passagerarna utsikt – de utgör också en säkerhetsdetalj. Om personalen tror at det kan ha uppstått något utvärtes problem med planet, särskilt vid vingarna, kan fönstren vara bästa sättet att kolla upp det. Då söker de sig till sätet med bäst översikt, ett säte som vanligtvis märks med en svart triangel på väggen precis intill.

Har du sett den svarta triangeln i kabinen? Foto: Helena Lundberg

2. Hålen i fönstren

Har du noterat små hål i flygplansfönstret? Luftrycket ombord skapar enormt tryck mot fönstren – hålen är till för att lätta något på det.

Hålet i flygplansfönstret är litet men viktigt. Foto: Shutterstock

3. Hemliga sovrummet

Du kanske inte trodde det fanns plats för ett hemligt sovrum ombord på det vanligt passagerarplan? Men det finns det. Speciellt på plan gjorda för långflygningar finns ett dolt rum där personalen kan koppla av och vila en stund.

På stora flygplan slipper personalen vila i stolar. Foto: ISTOCK

4. Dolda toaöppningen

Toaletterna ombord kan låsas upp utifrån om det uppstår en situation då det blir helt nödvändigt. Den hemliga spärren sitter ofta gömd bakom "no smoking"-skylten.

Toadörren kan låsas upp utifrån vid behov. Foto: Shutterstock

5. Gula krokarna på vingarna

Den udda prylen som hittas på många flygplansvingar kan vara livsavgörande vid en nödlandning på vatten. Om passagerarna evakueras och tvingas bli stående på vingen kan ett rep bindas mellan dörrluckan och krokarna och ge de stående något säkert att hålla sig i.

De små gula krokarna kan vara livsavgörande. Foto: FOTOLIA

6. De meningslösa askfaten

Att askfaten ännu finns kvar ombord kan tyckas helt meningslöst, men anledningen är att om någon trots allt skulle få för sig att röka så är det oerhört mycket bättre att de använder askkopp än kastar fimpen på golvet. Därför är askkoppar ombord obligatoriskt i de flesta länder.

Har du lagt märke till askkopparna ombord? Foto: Shutterstock

7. Handtagen på nödutgången

Flygplansdörrar har ett till synes poänglöst handtag på insidan. Men det har sin funktion: I händelse av evakuering behöver personalen som överser utpasseringen något att hålla sig i. Händelser av det här slaget orsakar lätt panik och risken finns att stressade passagerare ska råka knuffa ut dörrvakten.

Det är bra att kunna hålla i sig när folk knuffas. Foto: Shutterstock

Listan är sammanställd av brittiska The Telegraph. 

LÄS MER: Därför ska du aldrig luta dig mot fönstret i flygplanet