Swedavia får rätt på flera punkter – nu häver domstolen förbudet mot raka inflygningar till flygplatsen.
Swedavia får rätt på flera punkter – nu häver domstolen förbudet mot raka inflygningar till flygplatsen. Foto: Zuma Press

Beskedet: Arlanda får behålla flera flygturer

På fredagen kom beskedet från Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd.

Nu får Swedavia rätt på flera punkter - och Arlanda slipper begränsa sina flygturer.

Domstolen häver bland annat förbudet mot raka inflygningar över Upplands Väsby.

– Det här innebär mera flygbuller än vad det har varit, säger Benny Reuterhagen, ordförande för Föreningen Väsbybor mot flygbuller till TT.

I november förra året kom en dom från mark- och miljödomstolen som skulle begränsa flygtrafiken till och från Arlanda.

Miljötillståndet, som man då beslutade om, innebar att flygplatsen får släppa ut koldioxid och kväveoxider - men begränsade inflygningarna till Arlandas bana tre.

Från och med 2018 skulle inflygningarna göras i en kurva runt Upplands Väsby, efter klagomål på buller från boende i området.

Men Swedavia överklagade och nu har beslutet från den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen kommit.

Nu vinner Arlanda på flera punkter. Förbudet mot raka inflygningar från 2018 - och det ersätts med villkor. Inflygningen ska undvika Upplands Väsby tätort när det är möjligt, skriver domstolen.

Delade känslor

Enligt TT är nu känslorna delade i bland de boende i närliggande Upplands Väsby och Rosersberg, båda söder om Arlanda.

Fler flyg på bana 3 ger mer buller för Väsbyborna, anser ordföranden i föreningen Väsbybor mot flygbuller Benny Reuterhagen.

Han vänder sig mot formuleringen att undvika att flyga över Upplands Väsby "när det är möjligt".

– Vad betyder "när det är möjligt?", frågar han sig, enligt TT.

Föreningen Roserbergs Villastad är dock lättade. Med tingsrättens beslut hade en större del av trafiken fått landa på bana ett istället - och då stört de boende i Rosersberg.

– Det hade säkert inneburit en dubblering av trafiken, säger Per Hoffner, ordförande för föreningen till TT.

Swedavia utreder

Swedavia ska också utreda förutsättningarna för att minska bullret över Rosersberg och Upplands Väsby, enligt domen.

Domstolen skriver att det ska ske genom alternativ bananvändning och att Swedavia var tredje år ska informera tillsynsmyndigheten om hur möjligheterna ser ut för att undvika raka inflygningar.

När domen kom i november förra året överklagade flygplatsoperatören Swedavia till den högre instansen mark- och miljööverdomstolen.

Enligt TT hade Swedavia nu överklagat 10 av de 36 villkor som miljötillståndet innebar.

Man hävdade att det tidigare beslutet innebar orimligt stora begränsningar för flygtrafiken.

Fredagens dom i Mark- och miljööverdomstolen kan överklagas till Högsta domstolen.

Det säger Mark- och miljööverdomstolen

– Domen innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 3 från och med den 1 januari 2018 upphävs och ersätts med ett villkor. Istället ska inflygningarna undvika Upplands Väsby tätort när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, flygsäkerheten och väderleksförhållanden.

– Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning.

– Vart tredje år ska man också informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik för att undvika raka inflygningar till Arlanda.

– Mark- och miljödomstolens beslut om åtgärder för bullerskydd, genom bullerisolering av byggnader, är oförändrade.

– Swedavia får inte heller rätt i sitt överklagande av ljudnivåerna - domstolen slår fast att ljudnivån får uppgå till som högst 65 decibel på marken.

Källa: Mark- och miljööverdomstolen.

Fakta:

Under 2013 reste 20,7 miljoner resenärer till eller från Arlanda, varav 15,8 miljoner reste utrikes. Totalt flyger 76 flygbolag på Arlanda, varav 63 utrikes.

De vanligaste destinationerna för resenärerna på Arlanda var London, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Luleå, Göteborg, Amsterdam, Malmö, Umeå och Frankfurt.

Källa: Arlanda flygplats (TT)