Sjuk på resan – 6 viktiga råd du måste känna till

1 av 3: Det ska du tänka på – både inför weekendresan och charterresan

Olika varianter av magsjuka är den allra vanligaste turistplågan.

Foto: Shutterstock

2 av 3: Olika varianter av magsjuka är den allra vanligaste turistplågan.

Har du koll på dina försäkringar? Tänk på att olika regler kan gälla i olika delar av världen.

Foto: Shutterstock

3 av 3: Har du koll på dina försäkringar? Tänk på att olika regler kan gälla i olika delar av världen.

Sjukdom kan inte bara förstöra semestern. Det kan bli väldigt kostsamt, och i värsta fall vara direkt farligt om man inte får rätt behandling i tid. Och även om en del sjukdomar minskar drabbas allt fler resenärer av malaria, denguefeber, mässling och gonorré. Här får du veta hur du undviker att bli sjuk – och vad du kan göra om du ändå blir det.

Andra har också läst

På totalt 15 miljoner årliga utlandsresor från Sverige råkar cirka en promille ut för någon mer allvarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Och en majoritet av dessa är besvärliga men sällan livshotande magsjukdomar. Men hur undviker man dem?

– Viktigast är att tvätta händerna och vara försiktig med vad man äter och dricker, säger Anders Wallensten, överläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Kolla upp om kranvattnet är drickbart. Håll dig annars till fabriksbuteljerade drycker och strunta i isen. Undvik rå eller ofullständigt tillagad mat och mat som har stått framme i varma länder. Frukt och grönt kan vara riskabelt, om du inte har skalat eller sköljt dem själv.

Myggburna sjukdomar drabbar allt fler

Något tusental svenskar råkar ut för allvarligare sjukdomar som hiv, malaria, denguefeber, salmonella och dysenteri. De sjukdomar som skrämmer många allra mest – som ebola, gula febern, zikavirus, fågelinfluensa och kolera – är däremot extremt ovanliga bland svenska turister.

I stället ökar problemen med sjukdomar som de flesta inte oroar sig för alls. Som könssjukdomar, mässling och MRSA, en infektion med penicillinresistenta gula stafylokocker. 

Myggburna sjukdomar drabbar också allt fler semesterresenärer. 2019 fick cirka 200 svenskar malaria, en fördubbling på tio år. Ungefär lika många fick denguefeber, som också kan vara livshotande och där det till skillnad från malaria saknas profylax.

– En risk som jag vill lyfta extra är risken för rabies, främst i Asien och Afrika. Det är en dödlig sjukdom om man inte får vaccinationsbehandling i tid. Undvik därför nära kontakt djur på resan, inte minst gathundar, säger Anders Wallensten.

LÄS MER: Så undviker du att bli matförgiftad i Thailand 

Foto: Anders Lindström/SVA

2019 fick cirka 200 svenskar malaria, en fördubbling på tio år.

Ett sätt att minska riskerna är att ta de vaccin och profylax som en vaccinationscentral rekommenderar. Vad som är aktuellt varierar över tid, men att följa det svenska vaccinationsprogrammets plus vaccin mot hepatit A och B är ett minimum. Hälften av de runt 100 svenskar som smittas varje år av epidemisk gulsot, hepatit A, får det utomlands. Av de tusen som 2019 fick hepatit B, där levern angrips, smittades två tredjedelar utomlands.

Om du tillhör de få som drabbas av en allvarlig sjukdom eller råkar ut för en svår olycka som kräver avancerad vård eller hemtransport ligger du illa till om du inte är försäkrad. Saknar du bevis på försäkring kräver många vårdinrättningar förskottsbetalning, vilket kan handla om månadslöner för ett enda dygn på sjukhus. Och en hemtransport med flyg vid allvarlig sjukdom eller skada kan kosta över miljonen.

När man väl kommit hem från resan finns fortfarande en risk att smitta andra med sjukdomar som man har ådragit sig på resan:

– Olika maginfektioner kan smitta vidare, till exempel om man lagar mat till andra. Har man kvarstående besvär efter utlandsresan bör man kontakta vården för eventuell provtagning och vara extra noga med hygienen. 

LÄS MER: Allt du behöver veta om avbeställningsskydd 

Foto: Shutterstock

Väl genomstekt är bäst för att undvika matförgiftning.

6 VIKTIGA RÅD INFÖR RESAN

1. Se till att vara försäkrad

I de allra flesta hemförsäkringar ingår en reseförsäkring för resor på max 45 dagar. Villkoren kan variera en hel del, som ersättningsnivåer, självriskens storlek och exakt vad försäkringen täcker. Ska du resa längre än 45 dagar krävs en separat reseförsäkring från dag 46.

2. Ta med kopia på reseförsäkringen

Ta med en kopia på reseförsäkringsdelen av hemförsäkringen. Normalt finns en kupong att riva ut med försäkringsnumret på. Ta också med papper på eventuella extra reseförsäkringar.

3. Äventyrssporter kan kräva tillägg

Varken hemförsäkringen eller alla extra reseförsäkringar brukar gälla för äventyrssporter som dykning och klättring. Då krävs en tilläggsförsäkring.

4. Skaffa läkarintyg vid sjukdom eller skada

Läkarintyg är avgörande för chans till ersättning vid sjukdom eller skada. Av intygen ska det framgå exakt vilka föreskrifter du har fått, som om du måste vara sängliggande.

Foto: Shutterstock

Se till att få ett läkarintyg för att få möjlighet till ersättning.

5. Glöm inte att sjukanmäla dig

Om du blir sjuk när du semestrar utomlands kan du sjukanmäla dig precis som vanligt och få sjukpenning.

6. Beställ EU-kortet till resan

På Försäkringskassans hemsida kan du gratis beställa ett EU-kort. Det kan ta upp till tio dagar att få, så var ute i god tid. Det ger rätt till sjuk- och tandvård hos alla vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet, förutsatt att vården inte kan vänta tills man är tillbaka i ­Sverige.

Kortet gäller i hela EU plus Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvården som dem som bor i landet. I vissa länder måste du dock först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan.

MAGSJUKDOMAR ALLRA VANLIGAST

Utöver tämligen ofarlig turistdiarré och betydligt jobbigare akut matförgiftning drabbas varje år tusentals svenska resenärer av en allvarlig magsjukdom.

Campylobacter: Vanlig magsjuka av allvarligare art. Drygt 4 000 utlandsresenärer smittas varje år, enligt Folkhälsomyndighetens statistik, men mörkertalet tros vara stort.

Giardia: Magsjukdom orsakad av ett litet urdjur. Obehandlad kan man förbli smittbärare/sjuk i åratal. Två tredjedelar av de 1 200–1 500 svenska fallen varje år har smittats utomlands, oftast av förorenat vatten.

Salmonella: Allvarlig magsjukdom som man oftast får av livsmedel – rå kyckling och ägg är de vanligaste smittkällorna. En klar majoritet av alla smittade får salmonella utomlands, 2018 var det drygt 1 300 personer. Antalet smittade har dock halverats på tio år.

Shigella: Magsjukdom orsakad av bakterier, förr vanlig i Sverige under namnet rödsot. Orsakas av livsmedel som har kommit i kontakt med avföring. 80 procent av de drygt 400 som smittades förra året fick shigella utomlands.

EHEC: Magsjukebakterie som klassas som ­allmänfarlig sjukdom. En tredjedel smittas ­utomlands, och antalet registrerade fall har ­tredubblats på tio år, men totalt drabbades bara drygt 300 personer 2019. Dåligt tillagad mat eller orent vatten är vanligaste smittkällan.

Amöbadysenteri: Sedan 2009 har antalet utlandssmittade minskat med drygt två tredjedelar. 2018 registrerades 30 fall.

Foto: Shutterstock

En majoritet av de som drabbas av sjukdom på utlandsresor får problem med magen.

ALLT FLER SJUKA AV OSKYDDAT SEX

Hiv: Runt 75 procent av de knappt 500 personer som smittats med hiv förra året fick ­smittan utomlands. Thailand är tillsammans med Eritrea det vanligaste smittlandet.

Gonorré: Antalet fall av har femdubblats på bara tio år. 2019 smittades drygt 3 000, en fjärdedel av dem utomlands.

Klamydia: Sedan 2009 har antalet utlands­smittade ökat med cirka 50 procent. De utlandssmittade utgör en tiondel av det totala ­antalet fall, som ligger strax under 30 000 per år.

Källa: folkhalsomyndigheten.se.

LÄS MER: 9 skumma saker som händer med din kropp när du flyger 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Dröm dig bort med Allt om Resor! Se erbjudande