Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson chattade om kriminaljournalistik

Chefredaktör Thomas Mattsson chattade på Expressen.se.
Foto: Anna Hållams

Expressens chefredaktör Thomas Mattssons chattade på fredagen om kriminaljournalistik. 

Chatten handlade om mediernas påstådda förtigande av hur många brott som begås av invandrare och flyktingar. 

Du kan läsa om Thomas Mattssons bakgrund till chatten på hans blogg

dagge: Hur många av dom som sitter i fängelse har ett ursprung från ett annat land

Thomas Mattsson: Den här chatten ska egentligen handla om kriminaljournalistik, men enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var andelen utländska medborgare i svenska fängelser 28 procent 2007. 


Gurkan: Jag såg ett fall där en svensk tidning hade retucherat hudfärgen på en "brottsling" så att han såg ut som att han hade vit hudfärg. Är inte det ett allvarligt journalistiskt felsteg, och hur kraftiga reaktioner hade vi inte sett om en tidning hade gjort tvärtom. Men här låter andra tidningar det pågå utan någom som helst reaktion. Sånt skadar eran trovärdighet i frågan.

Thomas Mattsson: Så kallad ”vitpixling” bör inte förekomma i medierna, anser jag. Jag blev ansvarig utgivare för Expressen den 11 mars 2009, och sedan dess har vi en policy om att inte ”vitpixla”.


christatos: Är det inte dumt att kalla det "chatt" när en sådan per definition skall vara i realtid?

Thomas Mattsson: Möjligen, och därför kör vi nu direkt. Bakgrunden till att jag ville få in några frågor i förväg var att det på flera nätforum föranstaltades i går om att de som är kritiska till nyhetsmedierna bör konkretisera och fråga om specifika fall. Då tänkte jag att om vi öppnar för frågor redan kl 12, men publicerar svaren från kl 13, så hinner jag åtminstone kolla upp bakgrunden till några sådana fall för att kunna svara. Annars hade jag ju varit tvungen att förbise de frågorna. Men nu ser jag att det ramlar in många frågor redan nu, och därför är det lika bra att gå igång direkt.


Alexander: Varför vitpixlar ni "16-åringen" (av afrikanskt ursprung) som mördade "81-åringen"? http://www.expressen.se/nyheter/1.1029496/16-aring-atalas-for-mord-pa-miljonar Varför vitpixlar ni "28-åringen"/"fotbollsproffset" (av afrikanskt ursprung) som rånade banker? http://www.expressen.se/nyheter/1.1270048/han-ville-bli-en-stjarna http://www.sdkuriren.se/nyhetsbilder/080823fotbollsspelare_vit.jpg Varför vitpixlar ni "Hip Hop artisten" som dräpte pianisten i Hollywood, Los Angeles: http://3.bp.blogspot.com/_y4gBj2kbUd4/STezLjh_n0I/AAAAAAAAAqA/Mj-HbeRh8fg/s1600-h/virpxling.JPG 

Thomas Mattsson: ”Vitpixling”, som alltså handlar om att man i Photoshop förändrar en bild så att man inte ser att exempelvis hyn är mörk, har inte gjorts för att missleda någon. Det har varit ett sätt att tidigare försöka undvika att identifiera den omskrivne, alltså ett sätt att försöka efterleva ”Etiska spelregler för press, tv och radio”. Men jag tycker att vi hellre ska avstå bild helt i sådana fall.


Anders: I en demokrati är det ju folkets vilja som skall vara styrande. En kraftig majoritet är imot den förda flyktingpolitiken.Det har varit en åsiktsdiktatur länge i Sverige som upprätthållits av media och politiker, som försöker skrämma folk till att framföra åsiker. Metoderna påminner om när man kallade oliktänkande i Sovjet för tex banditer, här kallas vi rasister,främlingsfientliga etc etc. Tycker du inte media har ett ansvar för folkets vilja och demokrati samt yttrandefrihet?

Thomas Mattsson: Jo, media har ett uppdrag om att informera. Men detta förstår jag inte: "I en demokrati är det ju folkets vilja som skall vara styrande. En kraftig majoritet är imot den förda flyktingpolitiken." Vi har ju allmänna val i Sverige, alltid refererade av medierna, och det är därefter riksdag och regering som för flyktingpolitiken. Mediernas uppdrag är att granska denna politik.


Andreas: Att det vitpixlas i svensk media är ett känt och bevisat fenomen. Jag undrar varför man inte, i jämställdhetens och solidaritetens namn, då brunpixlar misstänkta vita gärningsmän?

Thomas Mattsson: Jag tillåter inte ”vitpixling” i Expressen, men man måste komma ihåg att det tidigare gjordes för att efterleva de pressetiska reglerna om att inte identifiera misstänkta brottslingar i onödan. I de reglerna står det: ”§ 10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.” Orsaken till att man tidigare vitpixlat har ju varit för att det t ex kanske bara finns en färgad fotbollsspelare i ett visst lag, och då skulle identiteten röjas om man visade den uppgiften i bild. 


AEr: Varför mörkar medier ofta förövarens urspung?

Thomas Mattsson: Vi är i normalfallet restriktiva med namn och bild på brottsmisstänkta, och det har inget med deras ursprung att göra. I de pressetiska reglerna kan man läsa: ”7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd.” Det finns också principer om att inte i normalfallet inte framhäva etnicitet.


Göteborgaren: Varför är media så försiktiga med att namnge misstänkta brottslingar som har ett "icke-svenskt" namn? Medan sådana med svenskt namn ofta blir uthängda med bild och allt långt innan fallet gått till domstol?

Thomas Mattsson: Detta påstående faller ju på sin egen orimlighet: varför skulle Expressen förhålla sig annorlunda till olika etniska grupper på det sätt som du beskriver? Jag vet att det här är ett ofta spridd myt om medierna, men jag vågar påstå att samtliga ansvariga utgivare på stora tidningar, radio- och tv-kanaler noga överväger vilka uppgifter som ska publiceras vid eventuella namngivningsbeslut och bedömer dem fall för fall.


Blåskägg: Hur ska ni börja verka trovärdiga? Det finns väl inte en svensk som köper att ni inte vit-pixlar bilder och mörkar publicering av invandrar-brott, samt förnekar lilla saltjöbadsavtalet?

Thomas Mattsson: Jag upprepar: ”vitpixling” gjordes tidigare, förvisso med goda motiv, men om man ändrar någons hudfärg på en bild kan man faktiskt också göra sig skyldig till ett pressetiskt övertramp. Så här står det i våra pressetiska regler: ”4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.” När det gäller det påstådda Lilla Saltsjöbadsavtalet så kan jag försäkra dig om att jag, som chefredaktör för en av Sveriges största dagstidningar, aldrig ingått någon sådan överenskommelse.


Hans T: Varför pulblicerade Expressen namn och bild på "Hagamannen", serievåldtäktsmannen uppe i Umeå, en svensk. Men inte på "Smygaren", också en serievåldtäktsman i Göteborg, men av somaliskt ursprång?

Thomas Mattsson: Jag kan inte fallet med "Smygaren", men "Hagamannens" ansikte var spridd av polisen på en så kallad fantombild och han hade gäckat polisen i många år. Det var ett exeptionellt fall som uppmärksammades över hela landet. Sådana namn- och bildpubliceringar är ändå inte oproblematiska, men det finns inga medier som identifierar bara för att en förövare är etnisk svensk.


Jan: Svara nu ordentligt på frågan: Hur många som sitter i svenska fängelser har utländsk b-a-k-g-r-u-n-d? Inte "utländska medborgare"! Det var inte den frågan en tidigare frågeställare ställde.

Thomas Mattsson: Jan, jag har inte svar på den frågan. Jag tvivlar på att Brottsförebyggande rådet har det heller, men eftersom detta är en chatt om kriminaljournalistik i Expressen har jag inte förberett mig med sådan statistik. Jag föreslår att du besöker http://bra.se


Kalle: Ofta sätter ni ett typiskt Svenskt namn på en gärningsman när ni ska fingera namn. Varför gör ni det när det är en invandrare? Att ni skulle göra tvärt om, dvs sätta tex Muhamed som fingerat namn för en Svensk gärningsman finns ju inte ens på kartan...

Thomas Mattsson: Jag vet inte vilka fall du syftar på, men båda exemplen kan nog förekomma. Om man exempelvis skildrar ett brott på en liten ord eller i ett sällskap, ett företag eller en förening, där det finns ett begränsat antal invandrare så kan fingerat namn vara en journalistisk metod för att inte bryta mot de pressetiska spelreglerna som ju stadgar att vi ska vara varsamma med att publicera uppgifter som blir utpekande. Men om vi försöker efterleva pressetiken och ändå kritiseras för att försöka förvanska verkligheten är det ju ingen bra metod, det tillstår jag, och då bör man nog avstå fingerat namn helt.


Viktor: Varför blir det sånt liv ifrån ert håll när landskronamördaren hängdes ut i alternativ media (Politiskt Inkorrekt bla)? Mats Alm hängdes ut fasten han, liksom landskronamördaren, bara var misstänkt för dådet. Detta är en systematik från gammelmedia som man ser många exempel av. Varför döljer ni sånna här dåd om det är en invandrare som är misstänkt?

Thomas Mattsson: Du kan inte jämföra Landskronamannen med Mats Alm, som ju självmant trädde fram i tv och tidningar när Linda Chen var försvunnen. Om Mats Alm inte hade gjort det i ett tidigt skede, så hade nog flera ansvariga utgivare inte identifierat honom när han brottsmisstänktes.


Lukas: Om ni väljer att avstå från bild om det är en färgad gärningsman så är det faktiskt lika illa som att vitpixla. Om en människa är vit, svart, grön eller blå så är han ju det och om densamme utfört ett brott så har han det. Kontentan är att om man vitpixlar/avstår från bild så är det inget annat än omvänd rasism. Vill ni verkligen stå för ett sådant agerande?

Thomas Mattsson: Jag håller inte med. Så här står det i Expressens stilbok (2009) om hur tidningen ska redigeras: ”Ändra inte hudfärg men ta bort märken och tatueringar. Vi gör inte vita människor mörka, eller mörka människor vita. Ta bort sånt som kan identifiera eller ringa in den grupp av människor personen i fråga tillhör. Till exempel mc-märken eller tatueringar.” Orsaken till att vi gör så här är att vi vill efterleva de pressetiska reglerna. Men så kallad vitpixling förändrar en bild alltför mycket, så det ska vi avstå helt.


Karl: Om ni nu får så mycket mejl/kommentarer så fort den här frågan behandlas så är det ju bevisligen något som har ett samhällsintresse. Varför får frågan så lite utrymme?

Thomas Mattsson: Bra fråga, här bör nog vi journalister vara självkritiska. Jag tror att vi bör vara mer öppna med bakgrunden till våra publiceringsbeslut. Själv har jag en blogg på http://expressen.se/thomasmattsson och det finns möjlighet att mejla fragaexpressen@expressen.se och få sin fråga publicerad i tidningen på sidan 5.


Jörgen: Får ni journalister aldrig dåligt samvete? Det ni sysslar med kan ju liknas skyddande av brottsling+

Thomas Mattsson: Nej, skyddande av brottsling regleras i brottsbalken. Vår verksamhet regleras av Tryckfrihetsförordningen. Flera av de frågor som ställs i denna chatt handlar om pressetiska övervägande, och här ingår Expressen sedan 40 år i det självsanerande PO-systemet. Det har vi för avsikt att fortsätta att göra, och därför förhåller vi oss också till de pressetiska spelreglerna. Dessa är dock bara rekommendationer, det slutgiltiga avgörandet för vad vi ska trycka är dock alltid den ansvarige utgivarens.


Ewa: En av era medarbetare skrev en snyfthistoria om hur synd det var om mannen som slog ihjäl den 78 åriga kvinnan för att han inte fick hålla sitt nyfödda barn i famnen. Har ni ingen skam i kroppen? Vem tänkte på mannen som blev änkling?

Thomas Mattsson: Bra att du tar upp Landskronafallet och Britta Svenssons krönika. Jag fick många mejl om detta och svarade utförligt på http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=590506 


Michael Stierns: Så varför tror du att du skulle kunna vara opartisk om artiklar och annat som rör expressen?

Thomas Mattsson: Michael, naturligtvis är jag inte opartisk till Expressen. Jag är ju chefredaktör för tidningen och företräder tidningen. Men: jag är också väl insatt i våra publiceringsbeslut och vilka överväganden som görs, därför är jag också väl skickad att ge våra svar. OBS! Det kommer många frågor nu, jag kämpar på, det kommer fler svar. Ber också om ursäkt för eventuella stavfel när jag skriver så fort jag kan.


Fredrik: Vill bara poängtera att det är en styrkedemonstration från din sida som chefredaktör för Expressen, Mats, att du faktiskt möter dina läsare i öppen chat kring en "brännande" fråga som denna. Det visar att ditt chefredaktörskap präglas av en sällsynt läsartillvändhet - till skillnad från exempelvis chefen på en konkurerande tidning - som exempelvis helt slutat blogga. Det visar, anser jag, att du är en publicist i tiden. En fråga dock: vad är din uppfattning, tror du att andra medier i Sverige mörkar kring gärningsmäns etnicitet när de rapporterar om begågna brott, just fär att de har en annan hudfärg?

Thomas Mattsson: Jag tror att alla medier försöker överväga vilken information som är relevant i det aktuella fallet. Om vi exempelvis skriver om flyktingspionage mot burmeser är det förstås relevant att ange om det är en man från Burma som infiltrerat en exilorganisation i Umeå och sedan rapporterat till ambassaden. Men om det skett ett bankrån i Umeå är jag inte lika övertygad om relevansen i att ange att det var en burmes. Jag tror också att Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad mfl skulle resonera likadant - men den frågan måste förstås ställas till dem.


Perra: För att slippa den här typen av debatter där ni anklagas för att bara visa upp svenskar som begår brott borde ni bestämma er för att hänga ut alla eller ingen. Gammelmedia borde iofs inse att namn och bild på dem ni pixlar och gör anonyma finns på nätet och sprids som en löpeld. Det blir nästan lite fjantigt när alla vet vem "stjärnan" är men ni fortsätter att "skydda" dem.

Thomas Mattsson: De exempel på Expressens ”vitpixlingar” som sprids på olika nätforum är, såvitt jag har sett, gamla. Jag tror inte det finns några exempel från 2009 eller 2010. Numera har vi en striktare policy.


Johan Sjöberg: Hej Thomas. Såg en fråga som inte fick sitt fullständiga svar tidigare. Om man tittar på brott mot person så faller det sig så att 19% har en förälder som är utlandsfödd. 20% har båda föräldrarna utlandsfödda och 29% är själva utlandsfödda. Allt enligt BRÅ:s "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet" mvh JS

Thomas Mattsson: Ok. Jag rekommenderar http://bra.se för er som är mer intresserade av statistik än journalistik.


Lasse: När ni vet att det finns ett intresse för vem som ligger bakom vissa brott och att denna information kan luskas fram av de intreserade-varför överlåter ni till andra siter att ta den trafiken. Ökar inte detta främlingsrädslan?

Thomas Mattsson: Jo, kanske. Du har en poäng i mediernas, hävdar jag, ärliga uppsåt i att inte i onödan identifiera misstänkta och dömda brottslingar kan skapa grogrund för myter och missförstånd. Det är i så fall ett stort misslyckande för journalistiken, och här är naturligtvis jag och andra chefredaktörer ansvariga. Vårt uppdrag är ju att skildra samhällsutvecklingen och motverka myter och missförstånd, så det finns en stor utmaning att i att bli bättre på skildra detta.


Arradin: Undrar också om ni inte är medvetna om de taktiska sätt som misstänkta personer använder Media för att få lindrigare straff, Landskrona incidenten är ett perfekt exempel. Hur kan familj och " vänner " få så stort utrymme att tycka synd om sig själva, och framstå som "offer" , att den s.k Stjärnadvokaten skulle få mycket enkelt att framföra denna sak.

Thomas Mattsson: Naturligtvis är vi medvetna om att alla parter, gärningsmän såväl som rättsväsende, ofta försöker utnyttja mediernas genomslagskraft. Den vanligaste mediekritiken i detta avseende handlar dock om att polis och åklagare har ett informationsövertag mot journalister, och att detta kan vara ett rättssäkerhetsproblem. OBS! Nu har vi passerat kl 13 och chatten är i full gång. Vi startade lite tidigare pga det stora intresset och jag sitter nu på mitt rum på Expressens centralredaktion och försöker ge er svar.


Bengt: Vad är viktigast för dig som journalist. Att berätta sanningen för mig eller att vara politiskt korrekt ?

Thomas Mattsson: Att berätta sanningen för dig. 


Cavatus Carlson: Även om du säger att Lilla Saltsjöbadsavtalet inte existerar, så vittnar svenska media dagligen om dess existens. I Axess vidgår Popova och en par manliga debattörer att denna "inställning" existerar, då de hade velat lyfta locket i svenska media, medan andra sade nej. Hur kommenterar du att svenska media lever upp till myten om det lilla Saltsjöbadsavtalet i realiteten? Eller är du så insyltad att du inte kan se grandet i ditt eget öga?

Thomas Mattsson: Det är väl ingen som på allvar tror att ett antal journalister 1987 höll ett möte och bestämde sig för att tysta ner konsekvenserna av invandringen - och att detta skulle påverka Expressens innehåll 2010? Om du tror på det, så kan jag försäkra dig om att det inte stämmer.


Mattias: Varför tillåts inte kommentarer på ALLA artiklar som publiceras på Expressen.se? Artiklar om kontroversiella kriminalfall där förövaren med stor sannolikhet är av utländsk härkomst tenderar att aldrig ha någon kommentarfunktion. Varför?

Thomas Mattsson: Vi har regler för hur man får uttrycka sig, och om vi har orsak att anta att debattörer kommer formulera sig kränkande på Expressen.se så agerar vi. Man skriver under eget juridiskt ansvar när man lämnar en artikelkommentar och kan alltså, i teorin, lagföras. Men vi försöker ändå ta ett ansvar genom att inte allid tillåta kommentering.


Cavatus Carlson: Varför smutskastar ni regelmässigt Sverigedemokraterna? Varför publicerar eller kommenterar ni aldrig Sverigedemokraternas pressmeddelanden? Varför negligerar ni Sverigedemokraterna? Om ni inte negligerar dem så smädar ni dem och leker opinionsbildare, varför? Vi genomskådar sånt och läser då heller ocensurerade nyheter på nätet, därav papperstidningarnas kris (FYI)

Thomas Mattsson: Vi publicerar inga pressmeddelanden och negligerar i det avseendet alla partier. När Expressen i höstas genomförde den största partiledarutfrågningen som en tidning gjort, då intervjuades också Jimmie Åkesson av Expressens Christian Holmén och Karl-Johan Karlsson.


Arradin: Poängen med Landskronafallet är ju att det alltid är samma sak, Misstänkta får dra sina snyfthistorier om hur hur synd det är dom, hur illa samhället har behandlat dom och så vidare. Trots att detta ofta är taktiskt för att framstå som offer och få mildare straff. Vet inte Expressen om detta, eller bryr ni er inte ? 

Thomas Mattsson: Du har fel i sak. Misstänkta och dömda brottslingar har betydligt sämre möjligheter att komma till tals i media, dels för att de ofta är frihetsberövade vilket gör det lite svårare att "dra sina snyfthistorier", dels för att deras ombud allt oftare beläggs med yppandeförbud. Men - det är mediernas uppdrag att försöka skildra båda sidor, så vi försöker förstås också få fram information från gärningsmännen.


Peter Berglund: Varför publicerade ni namnet på Casper Östlöv innan dom? Men inte hans fulla namn med El-Kassis i mitten. Namnpubliceringen av hans ursprungliga namn innan han bytte bort mot ett svenskt namn i häktet var aldrig aktuellt att publicera tydligen. Varför inte?

Thomas Mattsson: Vi publicerade namn och bild under rättsprocessen pga att han då gjort medgivanden och vi ansåg att den samlade bilden stod så klar för oss att det var rimligt att identifiera. Vi har också vid nästan samtliga tillfällen publicerat hans fulla namn, om du googlar så ser du att det är så. Jag vet att det på vissa nätforum påstås att vi endast publicerade för att han tog sig ett "svenskt" namn och att vi inte angett hela namnet, men så är det alltså inte. 


birger: anders eklund hängde ni ju ut med namn och bild så snart han häktats men fortfarande nekade. Varför inte samma i tex landskronafallet, men skrev snytreportage om eklunds familj eller för den delen alms familj... såklart ingen. 

Thomas Mattsson: Anders Eklund, alltså han som dödade lilla Engla och Pernilla Hellgren, är dubbelmördare och våldtäktsman. Det var en utstuderad brottslighet som, såvitt vi vet nu, inte kan jämföras med så många andra fall. Att använda identifieringen av Anders Eklund i retoriken om att medierna skyddar invandrare är ovärdigt, tycker jag. 


Megaforce: Om man jämför Expressen med motsvarande tidningar i utlandet så märker man att Expressen är väldigt försiktiga med att lämna ut namn, signalament och etnicitet även på av polisen efterlysta personer. Varför är det så? I utlandet försöker tidningarna hjälpa till att få fast efterlysta, men i Sverige skyddar man dem mot polisen!

Thomas Mattsson: Din iaktagelse är korrekt, Expressen är generellt restriktiv med namn- och bildpubliceringar. Vårt uppdrag är inte att "hjälpa till att få fast efterlysta", vårt uppdrag är publicistik.


Jacob: Jag har en fråga: Du skrev tidigare i din blogg att "I dag var jag för övrigt på Gräv10-seminariet och lyssnade på flera föredrag och debatter. Hur ska journalisterna förhålla sig till Sverigedemokraterna? Det kan bli årets fråga för oss alla." Jag har lite svårt att förstå hur detta skulle kunna bli årets fråga och varför journalisterna måste förhålla sig på ett speciellt sätt gentemot ett visst parti? Bör inte mediebevakningen av politiska partier i alla lägen vara konsekvent, dvs alla bör väl behandlas lika? Jag har lite svårt att förstå detta..

Thomas Mattsson: Tack för att du läser bloggen. Jo, om riksdagen får ett nytt parti - Sverigedemokraterna så ritar det om hela den politiska kartan. Om man dessutom blir vågmästare är det parlamentariska läget helt nytt. Därför är det relevant att resonera om hur vi ska förhålla oss. Medierna fick kritik efter EU-valet som gav Junilistan parlamentsplatser (läs: vi skrev för lite), medierna fick också kritik efter riksdagsvalet som tog Ny Demokrati in i riksdagen (läs: vi skrev för mycket). Det finns alltså anledning att försöka tänka efter före.


What-IF: Expressen censurerar friskt. Är det så att man får tycka vad man vill bara man tycker som Expressen?

Thomas Mattsson: Nej. Denna chatt är väl ett bevis på att vi tillåter en öppen debatt? Du frågar, jag svarar.


kai olsen.: Varfõr detta med *fingerad namn* ?

Thomas Mattsson: Därför att det korrekta förnamnet kan identifiera den omskrivne, men samtidigt kan det ibland fordras att man anger namn för att en historia ska bli begriplig. Om man exempelvis återger dialogförhör, telefonavlyssning etc är det enklare att förstå sammanhanget. Men om fingerade namn uppfattas som om medierna försöker förvanska verkligheten så bör man avstå den metoden i sitt berättande.


intePKtack: Om Jihad Jane hade haft arabiska gener och utseende hade ni då lika snabbt hängt ut henne på bild?

Thomas Mattsson: Alltså: det var amerikanska myndigheter som distribuerade bilden till nyhetsbyråer, och sedan återgavs de för att den var relevant i sammanhanget. Jag vågar dock påstå att de allra flesta misstänkta terrorister som identifieras i Expressen har "arabiska gener och utseende", som du kallar det, så jag förstår inte riktigt den underliggande kritiken här?


Pelleparker: Hur "multikulturellt" bor ni journalister själva?

Thomas Mattsson: Jag tolkar din fråga som att du undrar om journalister bor i områden där det också bor många invandrare. Jag vet inte vad den frågan har med kriminaljournalistik att göra, men ett kort svar är nog att journalister ofta tillhör medelklassen och bor i områden där det också bor flyktingar och invandrare. Men jag tror att journalister är underrepresenterade i så kallade "invandrartäta områden", om det är vad du far efter.


Putte: En del invandrare begår brott. En del svenskar begår brott. Orsakerna till varför folk begår brott är i stort sett lika mellan dessa två grupper. Vad finns det att diskutera egentligen?

Thomas Mattsson: I denna chatt framkommer en djup förtroendeklyfta mellan medierna och en del av vår publik. Jag försöker klargöra min syn, och jag tycker det är bra att läsarna får chansen att kritisera Expressen direkt.


Ribe: Vad tycker du om Janne Josefssons: "-Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare, säger han." http://hd.se/mer/2008/02/10/mannen-bakom-avsloejandena/ Har han ett par bra poänger?

Thomas Mattsson: Jag har inte hört Janne Josefsson säga detta själv, så jag vill inte recensera ett återgivet citat. Men en generell kommentar är ju att medierna misslyckats med att på ett bra sätt återge problemen med den svenska integrationen, det har jag nog tillstått tidigare i denna chatt också. Här kan vi bli bättre, det tror hag alla journalister håller med om. OBS! Jag kämpar på här, det finns många frågor kvar, jag försöker prioritera nya och olika ämnen.


svetsaren: Varför avstår Ni från att publicera delar av polisens signalement, jag tänker t.ex. på ord som mörkhyad , svenska med brytning etc. när Ni beskriver t.ex. ett våldtäktsförsök. Däremot tar Ni alltid med gärningsmannens uppskattade ålder. Om det bara finns ett signalemet så lär det väl inte heller finnas något "privatlivets helgd" att ta hänsyn till.

Thomas Mattsson: Återigen: medierna försöker här balansera olika intressen, dels nyhetsförmedlingsuppdraget och den så kallade konsekvensneutralitetsprincipen, dels de pressetiska reglernas rekommendationer om restriktivitet. Etnicitet är uppgift som de pressetiska reglerna särskilt uppmanar till varsamhet om.


nemo: Det var någon som frågade om SD och det har tydligen förekommit ett mordförsök på en SD-politiker som ingen av "vanlig" media rapporterat om. Varför? Är inte ett politiskt motiverat mordförsök intressant? Är det svårt eller "jobbigt" att rapportera och diskutera det politiska våldet från vänstern och dom autokrata? Blir ni kanske hotade om detta skulle ske? Berätta, berätta :)

Thomas Mattsson: Fel. Vi skriver om politiska attentat. Exempel: http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1921627/maskerad-man-gick-till-attack-mot-politikern


Peter Berglund: Cavatus Carlsson frågade varför ni regelbundet smutskastar SD. Du svarade inte på den delen av frågan. Varför tillåter media smutskastning om den förfördelade inte får gå i genmäle?

Thomas Mattsson: Expressens ledarsida uttrycker tidningens politiska uppfattning och här markerar vi, tydligt, att Sverigedemokraterna inte har en värdegrund som Expressen anser är acceptabelt för ett parti som aspirerar på riksdagsplats. Men i nyhetsjournalistiken intervjuar vi SD-företrädare, jag känner inte till någon "smutskastning" här? 


Niklas: Hej Tomas. Det jag reagerar på när det gäller Britta Svensons artikel är att gärningsmannens familj & kretsen omkring honom har uppenbart dolt saker & ting medvetet. Skyddande av brottsling, hållt sig undangömda, givit olika historier om vad som härnt osv osv. Då är det inte korrekt att skriva en sådan snyfthistoria om dem. Det reagerade jag iaf starkast på. Mvh Niklas Larsson

Thomas Mattsson: Niklas, vi har publicerat många texter om Landskronafallet och Britta Svenssons text görs nu till ett exempel på något som den inte var. Självklart är det också journalisters uppgift att skildra även brottsmisstänkta, det innebär förstås inte att man försvarar våldsbrottslighet.


Dhimmie: Som du kanske ser så är den etniska bakgrunden på gärningsmän av ett allmänt intresse. Därför borde ni öppet publicera namn och bilder på alla dömda för brott. Görni inte det, så gör det någon annan på nätet och ni förlorar i trovärdighet. Det har ni redan gjort.

Thomas Mattsson: Det här är ju en av de vanligaste myterna om etablerade medier i Sverige, nämligen att vi skulle ha en annan pressetisk måttstock får etniska svenskar som för andra. Om detta säger jag kort: trams.


JW: Ja, du svarade under Link men ett typiskt PK-svar och att du tar Britta Svenssons artikel i förvar är för bedrövligt. Tycker du att hennes artikel speglade båda sidorna? Borde man inte i varje fall koncentrera sig på offrets lidanden och inte på gärningsmannens?

Thomas Mattsson: Jag vill nog påstå att nio av tio artiklar, och säkert fler än så, om brottsoffer och brottslingar skrivs ur de förras perspektiv. Men den här texten av Britta Svensson berättade bland annat om ett barn som inte fick träffa sin far. Man kan tycka att det är rätt eller fel, men det barnperspektivet är fullt rimligt i en personlig skildring av vad som sker i en rättsal.


Per: Vad tycker du om en sajt som Politiskt Inkorrekt? Där publiceras regelbundet namn och ibland bild långt innan skuldfrågan är avgjord. De ansvariga säger att de skriver om det som andra medier inte vågar skriva om. Men jag får bara en dålig smak i munnen av deras rasism...

Thomas Mattsson: Jag vet inte vilken källkontroll som görs här, men Expressen agerar under helt andra pressetiska förutsättningar än den här sortens sajter. 


Inger: Varför är det mera oetiskt att visa bild på en man som är av utländsk härkomst än att visa bild på en Svensk brottsling?? Varför skyddar Ni journalister alla utländska brottslingar som begår brott i Sverige...? Detta är ju nästan omvänd rasism mot Svenska skattebetalare. 

Thomas Mattsson: Om man tror på en mediernas konspiration ska man nog ta sig en funderare på vem som vill att man ska tänka så? Vem tjänar på påståenden om att redaktionerna samarbetar om driva en gemensam linje i integrationsfrågan? Det ska man fundera på, tycker jag. Som jag tidigare skrivit i denna chatt försöker vi undvika att, när det inte är relevant, identifiera misstänkta.


Benke: Expressen har hycklat sedan sept 1993 då ni fick på fan för ni skrev vad svenska folket verkligen tyckte om flyktingar och invandrare. Din företrädare Erik Månsson fick sparken för han vågade för 17 år sedan. Vågar du publicera den artikelserien igen?

Thomas Mattsson: Jag publicerar inga gamla artiklar - med ett enda undantag. Jag har två gånger varit involverad i att återpublicera Brita Håkanssons reportage från ett nazistiskt koncentrationsläger. Det publicerades 1945 i Expressen och kallades då för "likskändarjournalistik" av DN, i dag anses det vara ett historiskt dokument.


Sune: Varför hänvisar du bara till BRÅ så fort det ställs frågor om brottsrelaterad statistik? Är statistik ointressant för en kriminal-journalist, eller bara lite farligt?

Thomas Mattsson: Det här är en chatt kriminaljournalistik och invandrare, inte om hela integrationspolitiken.


Ewa: Är det någon av dessa frågor som gör att ni på Expressen kommer att ändra något i ert sätt att skriva?

Thomas Mattsson: ”Vitpixlingen” verkar ha blivit en symbol för att Expressen har ingått i någon sorts mediernas konspiration, och jag har flera gånger konstaterat att denna metod för att efterleva de pressetiska spelreglerna inte är bra.


Niklas: Hej, vilket ansvar har Expressen för att motverka kriminalitet i Sverige?

Thomas Mattsson: Vårt ansvar är publiciskt. Expressen är en liberal tidning och det står klart och tydligt i vår publicistiska idé att vi värnar människan, det är inte svar på din fråga . men ett svar på varför vi inte tolererar ogrundade påståenden om vår journalistik som - får man anta - egentligen är främlingsfientliga utspel mot en minoritet.


Martin: Det är alltid relevant att veta vad det är för en person som begått ett brott. Om den stora majoriteten av folk var medvetna om vad den förda politiken ( invandringen ) leder till ( Ökade våldsdåd ) så hade nog de flesta röstat annorlunda. Men den informationen mörkar ni så gott ni kan. Istället för ni fram de etniskt svenska brottslingarna i ljuset. Det är pinsamt. 

Thomas Mattsson: Nej, det är inte alltid relevant att veta vem som döms för brott. Då skulle domar publlcerats i tidningarna som "kungörelser" från domstolarna, då skulle samtliga Sveriges medier återge namn och adress på dömda. Men det är inte mediernas uppdrag, för den som vll är en dom alltid tillgänglig på domstolarna.


C: Du har inte skrivit ett enda svar som gör dig lr expressen mer trovärdigt. Varför svurmar ni för Dawit isak, tror svenska folket är ganska ointresserade av honom.

Thomas Mattsson: Jag tror du har fel. Hundratusentals svenskar har skrivit på våra upprop för Dawit Isaak och du kan läsa på mer om fallet på http://expressen.se/freedawit