Stort test av plastgranar:
”Luktar nästan granbarr!”

Premium: Storlek, utseende och form – och pris • En gran får toppbetyg

Har du en plastgran eller en riktig?