Kartprognos /  Pollenrisk​prognos 30 - 31 maj

Björk
    Björk
Ek
    Ek
Gräs
    Gräs

Gult pollen på bilar och utemöbler

Blomningen hos gran men framförallt hos tall har satt igång i Götaland och Svealand och pollen från dessa barrträd lägger sig som ett synligt gult damm på alla ytor utomhus. Allergi mot pollen från gran och tall är dock ovanligt. De allergiska besvär som upplevs just orsakas snarare av gräs- och ekpollen, samt i Norrland av björkpollen.

Björk

Björkblomningen har sedan en dryg vecka bjudit på höga halter av björkpollen i Umeå. I hela södra och delar av norra Norrland råder under perioden fortsatt stor risk för höga björkpollenhalter. Längre norrut finns en förhöjd risk för höga halter då björkblomningen är i startgroparna medan det allra längst i norr och i de norra fjälltrakterna fortfarande är liten risk för höga halter. I nordvästra Svealand samt sydligaste delen av Norrlands kustland är blomningen över men vid uppehållsväder finns fortsatt en stor risk för att björkpollenhalterna tillfälligt kan bli höga då pollen kan transporteras söderut med nordliga vindar. I östra Svealand samt i Götaland finns likaså en förhöjd risk för höga halter till följd av fjärrtransport.

Ek

Eken blommar i nästan hela dess naturliga utbredningsområde vilket i Sverige är upp till den biologiska norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, som sträcker sig från södra Värmland och upp mot Gästrikland. Ännu ett par dagar råder stor risk för höga halter av ekpollen i nästan hela Götaland samt i sydligaste Svealand. I den norra delen av ekens utbredningsområde råder en förhöjd risk för att halterna av ekpollen ska bli höga, detsamma gäller på Gotland samt delar av det Småländska höglandet.

Gräs

Olika sorter av gräs börjar nu blomma men det är framför allt den tidigblommande gräsarten ängskavle - Alopercurus pratensis som släpper mycket pollen just nu. Låga halter har uppmätts vid flera av våra mätstationer. Risken för att halterna av gräspollen ska bli höga är dock fortfarande liten.

Sälg och viden

Olika arter av viden och pilar blommar i södra Sverige och sälg och viden blommar i landets norra delar. Intill blommande bestånd av sälg eller viden finns en förhöjd risk för höga halter.

Bok

Bokens blomning är i stort sett över och det råder inte längre någon risk för halterna av bokpollen ska bli höga.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Receptfritt läkemedel med mometason från 18 år vid allergisk snuva. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Läs alltid bipacksedeln. www.bayer.se.

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
    
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
  
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
    
    
  
    

Bräkne-Hoby
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
    
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
  
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Bok
  
  
  
  
Ek
  
    
    
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
    
  
    
    

Göteborg
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
    
    
    
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
    
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
  
  
    
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Luleå
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Al
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Bok
  
  
  
  
Ek
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
  
  
Ek
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Al
  
  
  
  
Björk
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Ek
  
  
  
  
Gräs
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Björk
    
    
    
    
Ek
    
    
  
  
Gräs
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagti 30-5on 31-5to 1-6
Al
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
  
  
  
  
Väder från 
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS: