Kartprognos /  Pollenrisk​prognos 27 - 28 april

Björk
    Björk
Sälg / vide
    Sälg / vide
Al
    Al

Björkblomning i sydsverige

Höga halter av björkpollen förekommer i Sydsverige medan kylan och aprilvädret hittills har hållit tillbaka björkpollenhalterna och den allmänna blomningsstarten i norra Götaland och södra Svealand. I gynnade, lite varmare lägen finns dock björkar som har inlett sin blomning.

Björk

Bortsett från Sydsvenska höglandet finns det i stora delar av Götaland, men kanske främst i Skåne och Blekinge stor risk för att halterna av björkpollen någon gång under prognosperioden ska bli höga. I de mest nordliga delarna av Götaland samt sydligaste Svealand finns en förhöjd risk för höga halter av björkpollen då pollen periodvis också kan transporteras med vindar från blomningen söderöver.

Sälg och viden

Blomningen hos sälg och olika arter av viden pågår och därmed finns i Götaland, Svealand samt längs södra Norrlands kustland en förhöjd risk för höga halter av pollen intill blommande bestånd.

Al

Risken för höga halter av alpollen minskar men fortfarande finns vid uppehållsväder en förhöjd risk för höga halter av alpollen där blomningen pågår i mellersta och norra Norrland, i angränsande områden finns en liten risk.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Receptfritt läkemedel med mometason från 18 år vid allergisk snuva. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Läs alltid bipacksedeln. www.bayer.se.

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
  
  
Sälg / vide
    
    
    
    

Bräkne-Hoby
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
    
    
    
    

Forshaga
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
    
    
    
    

Gävle
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
    
Björk
  
  
  
  
Sälg / vide
    
    
    
    

Göteborg
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
    
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
  
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Björk
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
  
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Luleå
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
    
    
    
    

Malmö
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Alm
  
  
  
  
Björk
  
  
  
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
    
    
    
  

Nässjö
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Alm
  
  
  
  
Björk
    
  
  
    
Sälg / vide
    
    
    
    

Skövde
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
    
Björk
    
    
  
  
Sälg / vide
    
    
    
    

Stockholm
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
    
    
    
    

Sundsvall
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Sälg / vide
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg / vide
    
    
    
    

Västervik
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Björk
  
  
  
    
Sälg / vide
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagto 27-4fr 28-4lö 29-4
Al
  
  
  
  
Väder från 
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS: