GT

Pensionär saknar skateboardåkarna vid Esperantoplatsen