ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
Testet med "vägslem" har skapat renare luft utmed Drottninggatan enligt Muharrem Demirok på Linköpings kommun. Foto: Jakob Kindesjö
Testet med "vägslem" har skapat renare luft utmed Drottninggatan enligt Muharrem Demirok på Linköpings kommun. Foto: Jakob Kindesjö

Vägslem fixar renare stadsluft

ANNONS:
Linköpings skitigaste gata har blivit hälsosammare och renare. Ett speciellt "vägslem" sprutas ut på asfalten och fångar upp farliga partiklar.
- Det har minskat föroreningarna med 20 procent, säger Muharrem Demirok, (c) för Linköpings kommun.
Drottninggatan är Linköpings svar på Hornsgatan i Stockholm, utnämnd till Sveriges smutsigaste gata. Höga hus utmed en relativt smal gata med tung trafik skapar en situation med farlig och ohälsosam luft.

Rester från däck

- Det har varit höga halter av farliga partiklar såsom PM10 som virvlar upp. Det är både rester från dubbdäck men också sand och grus, förklarar Muharrem Demirok, ordförande i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
PM10 är en benämning på farliga partiklar i luften som är skadliga att andas in och kan påverka luftvägar och hjärta. För att minska föroreningarna har Linköpings kommun startat ett forskningsprojekt tillsammans med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Ett speciellt medel kallat kalciummagnesiumacetat , CMA, har sprutats ut under nätterna på de två värsta gatorna i staden, Drottninggatan och Nya Tanneforsvägen.

Kletigt slem

- Det är som ett slem, ett slags bindemedel, som binder upp vägdammet från trafiken, säger Muharrem Demirok.
Resultatet från försöket visar på en klar förbättring av stadsluften. På gatorna har de farliga partikelhalterna minskat med 15-20 procent.
- Redan en timme efter det lagts ut kan man se klara förbättringar. En liten nackdel är att det blir lite halt på asfalten precis efteråt, men det sker nattetid och det är inte så många som är ute och rör på sig vid fyratiden.

Fler gator

Enligt kommunen skulle de farliga halterna kunna minskas ytterligare.
- Skulle man samordna insatserna tillsammans med renhållningen skulle resultatet antagligen bli ännu bättre. Sedan måste man försöka minska trafiken inne i centrum.
Enligt kommunen kan det nu bli tal om mer slem på fler gator.
- Vi ska ta upp det här på nästa möte i nämnden och jag utesluter inte att det kan bli tal om fler gator, säger Muharrem Demirok.
Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
REBECCA STELLA SIMONSSONS BLOGG
ANNONS:
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: