ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

Här läkarnas dödskoder

ANNONS:
Läs mer

LÄKARNAS DÖDSKODER

0-HLR:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp.

0-Hjärtlungräddning:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp.

Hjärtkryss:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp.

Hjärtnollad:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Nollad:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Nollhjärtlung:
Förhandsbeslut om att inte ge hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

0-IVA:
Avstå från intensivvård

0-HIA:
Avstå från hjärtintensivvård

0-Respirator:
Avstå från andningsapparat

0-Cytostatika:

Avstå från cellgifter, en läkemedelsbehandling mot cancer

0-MIG:

Avstå från att tillkalla mobila intensivvårdsgruppen

0-Pacemaker:
Avstå från att operera in hjärtstimulator

0-Invasiv ventilatorbehandling:

Avstå assisterad/mekanisk andningsstöd genom tub i luft strupen eller en kanyl i luftstrupen.

0-Noninvasiv ventilatorbehandling:
Avstå assisterad/mekanisk andningsstöd med hjälp av mask

0-Dialys:
Avstå från att rena blodet med hjälp av konstgjord njure

0-Operation:

Avstå operation

0-Strålbehandling:

Avstå behandling med joniserande strålning, används framförallt vid cancer.

0-Blodtransfusion:
Avstå tillförsel av blod eller blodbeståndsdelar

0-Andningsoxygen:
Avstå syrgas

0-Vasoaktiva läkemedel:
Avstå från en grupp av läkemedel som påverkar blodkärlens funktion och förbättrar cirkulationen, exempelvis adrenalin

0-Antibiotika:
Avstå från en grupp av läkemedel som används mot bakterieinfektion

0-Nutrition:
Avstå från att tillföra näring, exempelvis via sond eller dropp

0-Vätska:
Avstå från att tillföra vätska via dropp
Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: