EXPRESSEN.SE
Fortkörning är den absolut vanligaste anledningen till att körkortet ryker.

Fortkörning är den absolut vanligaste anledningen till att körkortet ryker.

Foto: Lasse Svensson

Visa i helskärm
1/1

Största risken – så blir du av med körkortet

Många blir av med sina körkort.

Det visar statistik från Transportstyrelsen.

Under 2015 blev 34 726 svenskar av med lappen.

Här är de vanligaste anledningarna till indragningarna.

Det finns många sätt att klanta sig på i trafiken. Och ibland leder det till att man blir av med körkortet. Under 2015 var det 34 726 svenskar som fick bli varse detta. Det är en ökning på 1,1 procent jämfört med 2014.

En kategori ökar kraftigt

Antalet körkort som återkallats på grund av att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser, återkallelsegrund 3 som det kallas, ökade dock kraftigt – siffran steg från 748 till 1 004 stycken mellan 2014 och 2015. Det är en ökning med 34,2 procent.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

LISTA: Reglerna svenska bilister vägrar lära sig

Fortkörning är vanligaste skälet

Den vanligaste anledningen till att ett körkort dras in kallas Återkallelsegrund 4. Det betyder att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till ”en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning”, skriver Transportstyrelsen. 2014 handlade det om 18 240 kör kort som drogs in och 2015 ökade antalet indragna körkort till 18 759 stycken.

Näst vanligaste orsaken till indraget körkort var rattfylleri, det handlade om 6 609 körkort under 2015. På tredje plats kommer medicinska skäl som låg bakom att 4 318 körkort återkallades under året.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2015

  • En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 18 759
  • Rattfylleri 6 609
  • Medicinska skäl 4 318
  • Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 3 976
  • Opålitlighet i nykterhetshänseende1 436
  • Flera mindre överträdelser 1 004
  • Allmän brottslighet 329
  • Smitning 283
  • Hinder fanns för utfärdande av körkort 6

 

TESTA: Klarar du körkortsfrågorna?