EXPRESSEN.SE

Ny studie: Dubbdäck minskar risken för dödsolyckor

Dubbdäck minskar risken för dödsolyckor med personbilar på vinterväglag med 42 procent jämfört med odubbade vinterdäck visar en ny studie från Trafikverket.
- Nyttan med dubbdäck under vinterförhållanden är tydligare än vi trott tidigare, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.
Antisladdsystem är också betydelsefullt för att förhindra olyckor. Saknas ett sådant system är rådet från Trafikverket att inte köra med odubbade däck.
I flera kommuner har det införts eller ska införas dubbdäcksförbud för att förbättra luftkvaliteten eftersom dubbarna river upp partiklar. Claes Tingvall manar till eftertanke.
- I ett kort perspektiv innebär ett dubbdäcksförbud att fler utsätts för olycksrisker. Man måste tänka igenom ett sådant förbud noga och ta hänsyn till hur omgivningen ser ut. Det är inte välövertänkt att ha det i norra Sverige, medan det kan fungera att ha det på vissa gator i storstäderna, säger han.