EXPRESSEN.SE
Färre omkom i trafiken förra året totalt sett – däremot ökade antalet omkomna bilister.

Färre omkom i trafiken förra året totalt sett – däremot ökade antalet omkomna bilister.

Foto: Henrik Isaksson/Ibl-Aop

Visa i helskärm
1/1

Fler bilister dödas i trafiken

Fler bilister omkom i trafiken under 2015 än året innan.

Och dödstalen för trafiken har slutat att sjunka - trots säkrare bilar och bättre vägar.

Efter flera år av sjunkande döds- och olyckstal i trafiken ökar nu antalet dödade igen.

– När vi så tydligt tappar mark i trafiksäkerhetsarbetet måste man ställa sig frågande till varför riksdagen dröjer med att förbjuda rattsurf, varför trafikpolisen nedmonteras, varför Transportstyrelsen anser att besiktningsperioderna bör glesas ut och varför E20, huvudleden mellan våra två största städer, fortfarande saknar mötesseparering och fortfarande är den vägsträcka som skördar flest liv, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig hos Motormännen.

LÄS MER: Släckta bakljus irriterar i svensk trafik

Färre döda totalt – men fler bilister

Enligt Motormännens statistik dödades hela 260 personer i vägtrafiken jämfört med 270 personer året innan. Men nedbrutet för bilister visar statistiken att hela 160 bilister dödades under 2015 jämfört med bara 137 under 2014. Och totalt så är dödstalen tillbaka på samma nivå som 2010.

Enligt Nollvisionen ska antalet omkomna i trafiken halveras mellan åren 2007 och 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent under samma period. Det skulle betyda högst 220 omkomna och 4000 allvarligt skadade år 2020. Men med utvecklingen från 2014 till 2015 kan det målet vara i fara.

– Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige har varit en framgångssaga och arbetssättet har spridits internationellt, men vi har nu tappat takten och nått en platå där siffrorna inte längre sjunker, säger Erik Kjellin.

Fler cyklister skadas

Svårast har det varit att få rätt utveckling för oskyddade trafikanter. 2010 skadades fler cyklister än bilister i trafiken och sedan dess har glappet mellan de grupperna ökat för varje år.

– Vi ville se ökad cykling i samhället, men fler på cykel får inte leda till fler skadade i trafiken, därför krävs rejäla krafttag och insatserna måste främst riktas in på de oskyddade trafikanterna. De åtgärder som är planerade till 2020 ger ingen effekt på denna grupp, avslutar Erik Kjellin.

Motormännen efterlyser fler konkreta planer och åtgärder från regeringen om hur den negativa trenden ska vändas och hur vi ska komma till rätta med olyckorna med oskyddade trafikanter.