Fixa fint för fjärilarna
Foto: Nina Bergström

Fixa fint för fjärilarna

Det blir ingen riktig trädgård utan fjärilar som flyger mellan blommorna. Plantera fjärilsväxter och gör det hemtrevligt så får du många besök.
Det är inte bara du som ska vistas och njuta i din trädgård.
Den är också hem för fåglar, ­igelkottar, grodor, nyckelpigor, humlor, bin och fjärilar, för att inte prata om alla kryp och ­insekter som bara experterna vet namnen på.
Det är inte bara ett stort nöje för dig som trädgårdsägare att lyssna på fågelsången och följa fjärilarnas fladder bland blommorna i ditt gröna rum.
Du får en vackrare, mer ­intressant och lättskött trädgård om där råder balans och det finns bra ­förutsättningar för alla.
Än har vi mycket natur kvar i vårt land. Men i till exempel ­Storbritannien har trädgårdarna blivit viktiga miljöer för ­fjärilar och fåglar. Och i takt med att ­fjärilarnas livsmiljöer försvinner även hos oss, med det storskaliga jord- och skogsbruket blir också våra trädgårdar viktiga.
I Sverige finns det ungefär 2 800 fjärilsarter, av dem är cirka 120 dagfjärilar. Det är dem vi ser flyga omkring på sommaren under dagtid och mest tänker på som fjärilar. Cirka 30 av arterna är rödlistade. Fjärilarna har minskat betydligt sedan 1990-talet.

Gå på fjärilsjakt


Numera behöver vi inte fånga och döda fjärilar och nåla upp dem på kartong för att studera dem.
Dagens enkla digitalkameror är utmärkta att gå på fjärilsjakt med.
De vanligaste dagfjärilarna är lätta att lära sig att känna igen och allteftersom ökar man på och lär sig fler. Det finns nu flera alldeles utmärkta böcker där man kan slå upp och art­bestämma vad det är man ser.
Fjärilarna lever sitt liv i olika stadier och förvandlas från ägg till larver till puppa och färdig fjäril. De parar sig på sommaren och honan lägger ägg på en värdväxt, när larverna kläckts äter de av värdväxten innan de letar upp en bra plats att förpuppa sig. När sedan fjärilen kryper ut ur puppan behöver den suga nektar för att få energi till att hitta en partner och allt börjar om igen.
Det behövs alltså värdväxter för larverna, nektarrika växter för fjäril­arna och det behövs bra miljöer för de olika stadierna.

Så odlar du fjärilsväxter:


Fjärilar är värmeberoende och vindkänsliga. Placera fjärilsrabatter i skyddade och soliga lägen eller plantera lähäckar och buskar. Plantera de blommande växterna i klungor så att fjärilarna lätt hittar dem.
Fjärilarna gillar särskilt gula och röda blommor. Enkla gammaldags växter är bättre för fjärilarna än förädlade med dubbla blommor som kan sakna både doft och nektar.
De tidiga vårblommorna som luktviol, pärlhyacinther, vårlök, aubretia och gullvivor är viktiga, liksom sälg och andra träd som blommar tidigt. ­

Bygg en egen fjärilsholk:


Flera arter som citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel och vinbärsfuks ­övervintrar som vuxna på frostfria skyddade platser i till exempel uthus, ihåliga träd eller i djupa sprickor under barken på träd. Du kan hjälpa till genom att sätta upp fjärilsholkar.
Bygger du inte fjärilsholken själv, kan du köpa en som passar till ditt hus. Sen har ni trädgården gemensamt. wildlife­garden.se, 495 kronor.