ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

Manande manifest

ANNONS:

(Fritt efter K Marx och F Engels)

Historien om alla hittillsvarande kultursidor är historien om klasstrider.

Kulturradikaler och kulturkonservativa, poeter och kritiker, frilansare och fast anställda, Linderborgare och Wimän, Ohlssöner och Johanssöner, kort sagt, medelklass och medelklass står i ständig strid med varandra, i en oavbruten, än dold, än öppen kamp, som varje gång slutar med status quo, utan att leda till någon revolutionär omgestaltning av kultursidorna eller till de ledsnande läsarna underhållning.

I kultursidornas spalter finner vi nästan överallt en fullständig uppdelning av medarbetarna i olika ståndpunkter, en polarisering av de ideologiska positioneringarna.

De moderna tabloiderna som uppstått ur spillrorna av den gamla broadsheeten har inte upphävt klassmotsättningarna. De har bara satt större bylines under artiklarna, lämnat kortare utrymme för tyckandet - utom i Dagens Nyheter där det blivit längre – och introducerat nya namn i de gamla debattörernas ställe.

Vår epok, informationssamhällets epok, utmärker sig dock därigenom att den har förenklat klassmotsättningarna. Hela samhället delar sig alltmer i två stora fientliga läger, i två stora, varandra direkt motsatta kanaler – gamla och sociala medier. Argumentationen i sak har därvid övergått till hävdandet av magkänslans och könsorganens prerogativ, konsekvensanalysen har blivit en fråga om guilt by association, alla idéer visar sig vid närmare betraktande vara besmittade av Anders Behring Breivik.

Den hittillsvarande skråmässiga redigeringen av kultursidorna förslår inte längre för den nya yttrandefrihetens behov. Alla är numera journalister. Kulturredaktörerna utträngs av bloggare och twittrare, arbetsdelningen mellan skribenter och läsare har utplånats.

Men hela tiden växer marknaden, alltjämt ökas gratiskonsumtionen av upphovsrättsskyddade verk. I publicisternas ställe träder de moderna mediemogulerna, i den intellektuella medelklassens ställe träder de entreprenöriella riskkapitalisterna.

Det är hög tid att kulturjournalisterna öppet inför hela världen börjar framlägga sina åskådningssätt, sina syften, sina tendenser, i stället för att vantolka andras och diskutera viktigare saker än hatets smegma på överklassens handdukar.

Profiler på alla kultursidor, förgrena er!

 

 

 

 

 

Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
KRÖNIKÖRER JAG FÖLJER
ANNONS:
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: