EXPRESSEN.SE
Över sex miljoner doser av influensavaccinet Pandemrix delades ut i Sverige. Nu misstänker man att vaccinet kan orsaka den obotliga sjukdomen narkolepsi.

Över sex miljoner doser av influensavaccinet Pandemrix delades ut i Sverige. Nu misstänker man att vaccinet kan orsaka den obotliga sjukdomen narkolepsi.

Foto: Tommy Holl

Visa i helskärm
1/1

Svinvaccin kan orsaka narkolepsi

Svinvaccinet misstänks ha orsakat den obotliga sömnsjukdomen narkolepsi.
Nu ska sjukdomsfallen granskas.
- Vi ska samla vår expertgrupp för att diskutera sambandet, säger Mårten Forrest på Läkemedelsverket.
Över sex miljoner doser av influensavaccinet Pandemrix delades ut i Sverige.
Efter det har ungefär 4 380 biverkningsrapporter kommit in till Läkemedelsverket.
Nu ska verket granska om svinvaccinet kan ha ett samband med den kroniska sömnsjukdomen narkolepsi.
Sex rapporter om olika fall har kommit.
– Det är rådata från vården som vi ska utreda. Och alla rapporter kommer från samma källa inom sjukvården, säger Mårten Forrest, informatör på Läkemedelsverket.

Samlar expertgrupp

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom. Det mest kända symptomet är att man lätt somnar under dagen i olika situationer, men personer med narkolepsi sover även dåligt på natten.
Narkolepsi kan också göra att man tappar kontrollen över sina muskler.
– Vi ska samla in vår expertgrupp på tisdag för att diskutera sambandet. Efter det vet vi mer, säger Mårten Forrest och fortsätter:
– Men narkolepsi är i sig inte världens lättaste diagnos att ställa.

Betryggande

Av alla de biverkningsrapporter som kommit in kring vaccinet så är ungefär hälften från hälso- och sjukvården, och den andra hälften från privatpersoner.
Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet biverkningsrapporter och deras mönster bedöms säkerheten för vaccinet vara betryggande, enligt Läkemedelsverkets slutrapport om biverkningsrapporter för Pandemrix.