EXPRESSEN.SE

Svenskar drabbade av allergi efter vaccinet

Tusentals svenskar har redan vaccinerats mot svininfluensa.
Nu kommer nya rapporter om biverkningar. Tre svenskar har drabbats av allergireaktioner av vaccinet.
- Det är reaktioner som tryck över bröstet, tungt att andas och rodnad på bröstet. Alla tre har tillfrisknat, säger Gunilla Sjölin Forsberg vid läkemedelsverket.

Är du rädd för att vaccinera dig?

Tack för din röst!

Är du rädd för att vaccinera dig?

Hittills har 70 000 doser av svininfluensavaccinet Pandemrix distribuerats bara i Skåne. Ett trettiotal biverkningsrapporter har kommit till läkemedelsverket från Skåneregionen, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Läkemedelsverket utreder nu vilka biverkningar som har ett troligt samband med vaccinet.

Troligt samband

Hittills har myndigheten fått rapporter om tre personer som drabbats av allergiska reaktioner av vaccinet. Myndigheten har hunnit ta ställning till två av fallen, och menar att de har troligt samband med svininfluensavaccinet.
– Reaktionerna kom inom en kort tidsrymd, inom en timme från vaccineringen. Det var besvär som rodnad på bröstet, klåda, utslag och tungt att andas. Den ena personen, som fick mer uttalade besvär, fick behandling med kortison och antihistaminer. Men besvären var övergående, säger Gunilla Sjölin Forsberg, chef vid enheten för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket till Expressen.

Feber och frossa

Utöver de allergiska reaktionerna har biverkningar som smärta i armen vid stickstället, huvudvärk, feber och frossa rapporterats. Gunilla Sjölin Forsberg tycker att de rapporterade biverkningarna är lindriga och väntade och liknar de man kan få vid vaccinering mot vanlig säsongsinfluensa.
– Med tanke på att 70 000 vaccindoser distribuerats i Skåne är jag inte förvånad över antalet inrapporterade biverkningar, säger hon.
Att feber och frossa är tämligen vanligt är i linje med tidigare studier av vaccinet, som visat att mer än var tionde får övergående feberreaktioner.
För att ovanliga och allvarliga biverkningar ska kunna upptäckas måste väldigt många vaccineras. En mycket ovanlig biverkan, som alla vaccin har, är Guillain-Barrés syndrom. Det är autoimmun nervsjukdom som kännetecknas av förlamningar. I majoriteten av fallen går förlamningen tillbaka.

"Svårt fastställa samband"

Men man kan få syndromet även om man inte vaccinerar sig, exempelvis av infektioner. Antalet drabbade är mellan 0,4 och 4 på 100 000, berättar Charlotta Bergquist, vaccinexpert på Läkemedelsverket.
– Jag förväntar mig att vi kommer att få in även sådana rapporter, eftersom så många ska vaccineras. Men det blir svårt att fastställa ett samband eftersom Guillain-Barrés syndrom också kan utlösas av en infektion.