EXPRESSEN.SE

Så enkelt lever du tio år längre

Följ fyra hälsoråd - och du kan leva tio år längre.
- De här studierna visar på att en sund livsstil förlänger livet, både för kvinnor och män, säger Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor vid Karolinska institutet.
I en stor svensk studie från förra året följde forskarna mer än 24 000 kvinnor under sex år.
Syftet var att se hur kombinationen av en bra kost och sund livsstil kunde motverka risken för hjärtattack. Resultatet var slående.
De kvinnor som drack måttligt med alkohol, åt mycket frukt och grönt, motionerade och inte rökte, löpte 92 procents lägre risk att drabbas av hjärtinfark än de kvinnor som inte levde lika sunt.
Resultatet överensstämmer med en tidigare engelsk studie, som omfattade 52 länder.
Motion, bra kost, ingen rökning och lite alkohol minskade risken för hjärtattack markant för såväl kvinnor som för män.

Kvinnor och män

- Det är uppseendeväckande hur enkelt man kan förlänga livet om man lägger om sin livsstil, säger Gunnar Ågren, doktor i medicinsk vetenskap.
Men bara fyra enkla medel kan man alltså förlänga livet och förbättra hälsan.
- Det finns ingen annan medicinsk metod som har samma effekter som de här enkla medlen, säger Gunnar Ågren, doktor i medicinsk vetenskap och generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.
Rökning kan förkorta livet med så mycket som tio år.

Undvik sjukdomar

Att inte motionera och slarva med maten kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes och ökad risk för demens.
Och den som dricker mycket förkortar livet med flera år.
Men bara genom att börja röra lite mer på kroppen minskar du genast risken för sjukdomar och höjer livskvaliteten.
- En vanlig medborgare kan vinna många år genom att bara ändra livsstil.
- Och samtidigt undvika flera sjukdomar, säger Gunnar Ågren.