EXPRESSEN.SE

Ny medicin kan bota hjärntumör

En ny behandling kan rädda livet på personer som drabbats av dödlig hjärntumör.
- Det här är fantastiskt. Äntligen finns det hopp om bot för den här svåra sjukdomen, säger cancerprofessor Roger Henriksson.

Roger Henriksson, cancerprofessor i Umeå.

Att få diagnosen elakartad hjärntumör, glioblastom eller högmaligna gliom, behöver inte längre vara en dödsdom. Det visar en ny, oberoende, studie, som delvis utförts i Sverige, och som presenterades i går vid den stora cancerkonferensen i New Orleans.

"Fantastisk siffra"

Standardbehandlingen vid elakartad hjärntumör är i dag kirurgi och strålning, med den lever endast åtta procent av patienterna i två år. Men med en ny kombinationsbehandling med kirurgi, strålning och det nya cellgiftet Temodal kan upp till 26 procent av patienterna överleva två år. - Tidigare har man ibland inte ens brytt sig om att behandla en del av de drabbade eftersom prognosen är så dålig. Men med den här behandlingen lever var fjärde ännu efter två år, det är en fantastisk siffra. Det är sällan jag blir så här glad av en studie, säger Roger Henriksson, professor vid Norrlands universitetssjukhus och Sveriges främste expert på hjärntumörer.

Angriper på flera sätt

Det unika med den nya kombinationsbehandlingen är att den angriper hjärntumören på flera sätt. Under fyra till sex veckor får patienterna Temodal, som tas som en tablett, samtidigt som de får strålbehandling. Upp till hälften av patienterna har någon positiv effekt. - Patienterna lever längre och får bättre livskvalitet. De flesta tolererar också behandlingen väl. Vissa kan leva väldigt länge och bli botade.

Kommer att bli rutin

Roger Henriksson tror att den nya kombinationsbehandlingen kommer att bli rutin. - Det här är det största genombrottet på årtionden. Vi har mycket kvar att göra, men nu hoppas jag att hjärntumör kan bli en sjukdom vi kan behandla lika bra som bröst- eller prostatacancer, säger Roger Henriksson.