EXPRESSEN.SE
 Produktionsledaren Anette Granath, 55, från Lidingö är noga med sina tänder. "Jag använder tandtråd några gånger i veckan och kör alltid med eltandborste.

Produktionsledaren Anette Granath, 55, från Lidingö är noga med sina tänder. "Jag använder tandtråd några gånger i veckan och kör alltid med eltandborste.

Foto: Ylwa Yngvesson

Visa i helskärm
1/1

Munbakterie kan öka risk för hjärtsjukdom

En ny bakterie som kopplas samman med hjärtkärlsjukdom och hjärnhinneinflammation har hittats.

Bakterien finns naturligt i munnen, men kan ta sig ut i blodet via blödande tandkött.

- Praktiskt taget alla vuxna i dag har mer eller mindre blödande tandkött, säger Gunnar Dahlén, professor i oral mikrobiologi.

Det är forskare vid universitetet i Zürich som har upptäckt den nya bakterien Streptococcus tigurinus. Den fanns i blodet hos patienter som hade hjärnhinneinflammation och inflammationer i hjärtklaffarna eller ryggraden. Bakterien tros ha tagit sig in i patienternas blodsystem via blödande tandkött.

- Att identifiera bakterien är avgörande för att kunna spåra dess spridning. Nu måste vi forska om hur Streptococcus tigurinus sprider sjukdom så att patienter som smittats snabbt kan behandlas med rätt medicin, förklarar doktor Andrea Zbinden för vetenskapssajten AlphaGalileo.org.

Sjuk mun.

Hjärtkärlsjukdomar är den största dödsorsaken i västvärlden. Och den nyupptäckta bakterien som finns naturligt i munhålan hos de flesta är bara en av många hundra olika bakterier som kan vara farliga om de kommer ut i blodbanan.

Bakterier från andra ställen

Streptokocker, som den nya bakterien tigurinus tillhör, är sannolikt värst då de har en sällsynt förmåga att klibba sig till ytor som exempelvis kärlväggarna.

Professor Gunnar Dahlén vid Göteborgs universitet påpekar att man vid hjärtkärlsjukdom ofta hittar bakterier från andra ställen än munhålan, men blödande tandkött, muntorrhet och tandlossning är riskfaktorer.

- Symptomen på blödande tandkött kan variera från att det blöder när man borstar tänderna till när man använder tandtråd eller tandpetare, berättar Gunnar Dahlén.

Frisk mun.

"Grundlägg goda vanor"

Hos unga, friska personer klarar kroppen i allmänhet av att ta hand om de farliga bakterierna från munnen.

- Men äldre personer som har tandlossning och samtidigt har diabetes eller andra systemiska sjukdomar löper större risk och kan få blodproppar och hjärtsjukdomar när blodplättarna som ett slags självförsvar klibbar ihop sig, säger Gunnar Dahlén.

Hur undviker man bäst att farliga bakterier letar sig ut i blodsystemet?

- Den absolut bästa åtgärden är en god munhygien. Det är extra viktigt hos äldre som kanske har fyllningar, kronor, broar, implantat och proteser i munnen, men yngre personer kan förebygga sjukdom genom att grundlägga goda vanor, säger Gunnar Dahlén.