EXPRESSEN.SE
Vi älskar varandra men han vill inte ha sex...
personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Vi älskar varandra men han vill inte ha sex... personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Foto: Colourbox.com

Visa i helskärm
1/1

Jag har ingen sexlust - vad ska jag göra?

Att tappa sexlusten är inte ovanligt.
Men i en relation kan det kännas besvärligt när den ena vill ha sex men den andra inte har lust.
Hur gör man då?
Psykologen och sexualupplysaren Reyhaneh Ahangaran ger tips och förklarar hur ni hanterar svackor i sexlusten.

Har du tappat sexlusten?

Tack för din röst!

Har du tappat sexlusten?

I en relation där båda trivs med varandra och vill vara med varandra men där en av parterna inte vill ha sex - hur gör man då?
- Först och främst är det viktigt att få koll på varför den ena inte vill ha sex. Har det alltid varit så? Handlar det om att den personen inte mår bra av någon anledning och kanske därför inte är sugen på sex just nu? Är det något annat som hänt i livet som gör att personen inte vill ha sex?
Ta först reda på vad den bristande sexlusten kan bero på och utgå från det. Om det är något tillfälligt är det förhoppningsvis okej för den andra parten att ha en sexpaus ett tag och respektera att den andra inte har lust just nu.
Märker man att det blir till ett bekymmer för relationen kan man behöva hjälp med att hantera problemet, till exempel genom parterapi.

Ska man tillåta sin partner att ha sex på sidan om om man själv inte vill ha sex? Och ska man tillåta sig själv att ha sex med någon på sidan om om man lever med en partner som inte vill ha sex?
- Vissa lever i så kallade ”öppna” relationer med varandra där man redan från början tagit ett gemensamt beslut om att det är okej att man har sexuella kontakter med andra än den personen man lever med. Skulle man ha en sådan överenskommelse kanske det inte är ett problem att tillåta sin partner att ha sex med någon annan, eller tillåta sig själv det.
Har man inte en sådan överenskommelse sedan tidigare blir det sällan bra om man inleder sexuella kontakter utanför relationen. Om relationen redan är ansträngd för att den ena inte vill ha sex är det inte ett bra utgångsläge för att ta rationella beslut om nya ”förhållningsregler” till varandra och relationen.

Hur får man fart på sexlusten?
- Som tidigare nämnt är det viktigt att först ta reda på varför man inte vill ha sex. Utifrån det svar man kommer fram till finns det olika lösningar, allt från medicin till att ta en gemensam kravlös semester tillsammans till parterapi.

Kan den som vill ha sex göra något annat för att dämpa/få utlopp för sin sexlust?
- Personen kan ha sex med sig själv, alltså onanera. Som tidigare nämnt, om det är en tillfällig svacka i den sexuella relationen med sin partner, kan man förhoppningsvis också vänta ut den. Eventuellt kan man kanske också hjälpa till med det som orsakar den bristande sexlusten hos sin partner.

Hur vanligt är det i relationer att den ena eller andra tappar sexlusten/har olika sexlust?
- Det är jättevanligt att man har olika mycket sexlust, och också att någon eller båda tappar sexlusten helt i vissa perioder. Det finns egentligen inga större skillnader mellan män och kvinnor där men det är betydligt mer okej för kvinnor att säga att de inte har lust än för män.

Är det konstigt att inte ha lust till sex med den man älskar?
- Nej, det är inte konstigt att tappa sexlusten under en tid även om man är tillsammans med någon man älskar. Som tidigare nämnt kan den minskade sexlusten ha med så många olika faktorer att göra och det behöver inte säga något om hur ens relation är.

Hur ofta är bristen på sex i relationen en bidragande orsak till att relationer spricker?
- Det finns ju ingen statistik över hur vanligt det är men visst kan det vara en bidragande orsak till att ett förhållande spricker, precis som att även andra saker man tycker olika om i ett förhållande kan leda till att det tar slut. Jag hoppas dock att man pratat igenom saker ordentligt och försökt komma på någon lösning på det som passar båda, innan man gör slut.