EXPRESSEN.SE

Farligaste medicinerna - receptbelagda

Rapporterade biverkningar av de 15 receptbelagda värktabletter som svenskarna lagt mest pengar på under det senaste året.
1. Celebra Sju dödsfall. Smärtstillande och inflammationshämmande. 270 rapporter om biverkningar sedan 2000. Vanligast är hudproblem, problem med mag- och tarmkanalen, samt psykiska och neurologiska besvär. 2. Vioxx Elva dödsfall. Smärtstillande och inflammationshämmande. 298 rapporter om biverkningar sedan 1999. Vanligast är hudproblem, problem med mag- och tarmkanalen, cirkulationsproblem, samt neurologiska besvär. 3. Durogesic Ett dödsfall. Smärtstillande. 14 rapporter om biverkningar sedan 1995. Vanligast är hudproblem, problem med luftvägarna och psykiska biverkningar. 4. Tradolan Ett dödsfall. Smärtstillande. 81 rapporter om biverkningar sedan 1999. Vanligast är psykiska och neurologiska problem, samt problem med mag- och tarmkanalen. 5. Citadon Tio dödsfall. Smärtstillande och febernedsättande. 121 rapporter om biverkningar sedan 1983. Vanligast är problem med lever och gallan, samt hudbiverkningar. 6. Diklofenak Sju dödsfall. Smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande. 81 rapporter om biverkningar sedan 1995. Vanligast är problem med mag- och tarmkanalen, hudproblem, och lever- och gallbesvär. 7. Tiparol Ett dödsfall. Smärtstillande. 97 rapporter om biverkningar sedan 1998. Vanligast är psykiska och neurologiska biverkningar, samt problem med huden. 8. Oxycontin Smärtstillande. 1 rapport om biverkningar sedan 1999. Vanligast är psykiska biverkningar. 9. Tramadol Ett dödsfall. Smärtstillande. 38 rapporter om biverkningar sedan 1999. Vanligast är psykiska och neurologiska biverkningar, samt problem med mag- och tarmkanalen. 10. Orudis Retard Två dödsfall. Smärtstillande. 108 rapporter om biverkningar sedan 1988. Vanligast är problem med mag- och tarmkanalen, hudbiverkningar, neurologiska biverkningar, samt problem med lever och galla. 11. Arthrotec Fyra dödsfall. Smärtstillande och inflammationshämmande. 116 rapporter om biverkningar sedan 1993. Vanligast är problem med mag- och tarmkanalen, hudproblem, samt problem med urinvägarna. 12. Nobligan Retard Ett dödsfall. Smärtstillande. 36 rapporter om biverkningar sedan 1997. Vanligast är psykiska och neurologiska besvär, hudbiverkningar och problem med mag- och tarmkanalen. 13. Pronaxen Sex dödsfall. Smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande. 159 rapporter om biverkningar sedan 1988. Vanligast är problem med huden, urinvägarna och mag- och tarm-kanalen. 14. Voltaren 49 dödsfall. Smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande. 716 rapporter om biverkningar sedan 1982. Vanligast är problem med huden, lever och galla, mag- och tarmkanalen, samt neurologiska biverkningar. 15. Dolcontin Smärtstillande. Sju rapporter om biverkningar sedan 1989. Vanligast är psykiska besvär, problem med luftvägarna och problem med urinvägarna. Källa: Läkemedelsverket och Apoteket.