ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

Sjölins gymnasium mister rätten till bidrag

ANNONS:
Sjölins gymnasium i Göteborg som ingår i Vittrakoncernen mister rätten till bidrag från elevernas hemkommuner.
Detta beslut har nu Skolverket fattat.
450 elever i Göteborg drabbas.
En av orsakerna är, enligt Skolverket, att skolan inte följer betygsreglerna, med konsekvensen att elever två gynnas på bekostnad av andra elever. Skolverkets slutsats om L'Estradska skolan i Stockholm och Sjölins gymnasium är att undervisningen på flera punkter inte uppfyller de krav som ställs. Den mest graverande gäller att betygen sätts på ett sätt som blir orättvist mot elever på andra skolor. För många på fri kvot Dessutom ger skolorna inte alltid eleverna möjligheten att nå kursmålen, och kopplar inte mål och betygskriterier till innehållet i respektive kurs. På Sjölins gymnasium tas alltför många elever in på fri kvot, och det har inte bevisats att rektorn, som föreskrivs, har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Skolverkets beslut på fredagen grundar sig inte enbart på brister i hur betygsbestämmelserna efterlevs, men också att skolorna satt för höga betyg på eleverna i förhållande till kunskapsnivå. På L'Estradska gymansieskolan går i dag cirka 290 elever och på Sjölins gymnasium går cirka 450 elever. Skolverket har tidigare riktat kritik mot Vittra på flera punkter men den fråga som varit central och väckt debatt gäller hur och när de två gymnasieskolorna kan sätta betyg. Skolverket och Vittra står långt ifrån varandra i den frågan. Samlat ämnesbetyg Skolverkets kritik går ut på att eleverna får ett samlat ämnesbetyg sista gymnasieåret, inte flera kursbetyg i varje ämne som bestämmelserna kräver. Med kursbetyg hänger elevens resultat från första året med i slutbetyget. Vittra har dock pläderat för sin modell. ''Vi önskar att alla elever som går i gymnasieskolan skall bli bedömda utifrån nittonåringens uppnådda resultat och inte utifrån sin mognads- och kunskapsnivå som sextonåring'', skrev Vittras vd Stig Johansson till utbildningsminister Thomas Östros tidigare i höst. Vittra har också backats upp av riksdagsledamoten Mauricio Rojas (fp) och förre riksdagsledamoten och tidigare ordföranden i Friskolornas Riksförbund, Widar Andersson (s). Onödig stress Thomas Östros har tidigare gjort klart att han vill återinföra ämnesbetyg i gymnasiet. Skolverket självt har påpekat att det ständiga betygssättandet med kursbetyg skapar onödig stress för eleverna. Icke desto mindre måste de nuvarande bestämmelserna följas, menar verket. På Skolverkets presskonferens på fredagsmorgonen beskrevs Vittras betygssättning som ''djupt orättfärdig''. - Vittras elever får en otillbörlig fördel i konkurrensen om högskoleplatser, sade undervisningsråd Mats Löwing, som granskat Sjölins gymnasieskola i Göteborg. Enligt Leif Davidsson, högste chef för utbildningsinspektionen, bygger hela idén på att fristående skolor ska vara likvärdiga de kommunala. Så är inte fallet här, och då faller rätten till bidrag. Kommer att överklaga Skolverkets beslut kan överklagas till länsrätten av Vittrakoncernen. Så länge den rättsliga processen pågår behåller gymnasieskolorna rätten till bidrag. Om koncernen väljer att inte överklaga kan bidragen dras in redan från och med vårterminen 2004. Vittras vd Stig Johansson skriver i ett pressmeddelande att Vittrakoncernen kommer att överklaga Skolverkets beslut. ''Vi finner Skolverkets ställningstagande ogenomtänkt och inkonsekvent eftersom det går stick i stäv med Skolverkets egna riktlinjer'', skriver Johansson. Han menar att konflikten mellan Skolverket och Vittrakoncernen har stor principiell betydelse, och att grundfrågan gäller vilken frihet skolorna i landet skall ha när det gäller att utforma pedagogiken. ''Jag oroas djupt över den tendens till ökad centralisering som Skolverkets ställningstagande innebär'', avslutar Stig Johansson. Ny skolchef Mitt i värsta turbulensen kring Sjölins gymnasium i Göteborg är det meningen att skolan ska få en ny skolchef. Lars Eliason avgår och efterträds den 1 december av Ulla Carlsson. - Jag har tagit del av det som skrivits och jag har lång erfarenhet av arbete med skolplaner. - Jag känner ingen tveksamhet, säger hon till TT. Ulla Carlsson har arbetat med vuxenutbildningsfrågor inom såväl utbildningsdepartementet som Göteborgs stad och har dessutom arbetat med skolfrågor inom Nacka kommun. - Det är viktigt att vi håller oss till styrdokumenten, och dom kan jag ganska bra, säger hon. Hon förklarar att hon ''vetat om att detta kunde ske'', och syftar på Skolverkets tuffa beslut på fredagen. - Utifrån vad jag sett och läst är det här fråga om en måltolkningsfråga, men jag vill inte uttala mig i detalj. - Jag blickar framåt och ser det här som utmaning. Skolan har en pedagogik som jag tror på och min bedömning är att Vittra uppfyller kraven.
Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
MITT GT - FÖR INLOGGADE
Dagens webbfråga

Har du behövt larma 112 någon gång?

Tack för din röst!
Du har redan svarat på frågan.
Visa resultat
Snittbetyg:
Annons:

Har du behövt larma 112 någon gång?

ANNONS:
VÄSTSVENSKAR PÅ TWITTER
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: