ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
Foto: Per Wissing
Foto: Per Wissing

Kvalitetssäkra kollektivtrafiken

ANNONS:

Den 1 januari införs trängselskatt i Göteborg, och nyligen trädde den nya tidtabellen i kraft. Det handlar i huvudsak om förändrade linjedragningar, tätare turer och fler fordon som kommer att trafikera staden. Förändringarna ska möta en ökad efterfrågan på kollektivt resande, en ökning som kommer att förstärkas när trängselskatten införs. Att det nu satsas på kollektivtrafiken är oerhört positivt.

För de flesta göteborgarna innebär detta stora förbättringar men det finns också en hel del försämringar vilket har upprört många göte­borgare när de tvingats konstatera att buss­linjer ställts in eller dragits om. Det har till exempel gjorts satsningar från Göteborgs stad där det byggts hållplatser som ingen buss kommer att trafikera.

Det hade varit bättre om Västtrafik hade fortsatt med gällande turer och linjer tillsammans med de nysatsningar som görs, för att därefter kunna ­ justera systemet utifrån resandeutveckling och i dialog med resenärer och Göteborgs stad. ­ Folkpartiet liberalerna vill nu att initiativ tas för att kunna erbjuda en bra ­ kollektivtrafik i Göteborg, och vi kommer att följa den utvecklingen. I det arbetet ingår det att vara lyhörd. Vi måste ha ­ inställningen att kollektiv ­ trafiken ständigt måste förbättras och att ­ kvaliteten höjs.


Tidigare ägdes Västtrafik av Västra Götalandsregionen tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Numera är regionen ensam ägare och det ger möjlighet att ta ett helhetsgrepp om kollektiv­trafiken. De flesta förändringarna har gjorts i bred politisk enighet, de är i huvudsak bra och har skapat goda förutsättningar för att nå stadens vision om ett fördubblat resande med kollektivtrafiken. Samtidigt är det helt centralt att Göteborg, som står för den största andelen av kollektivtrafik i regionen, också får sina behov tillgodosedda.

För en tid sedan fick många göteborgare ett kuvert, "Vi älskar bilister", där man hade chans att få ett provåkarkort under två veckor. Det är en bra kampanj, men då måste också tillgänglig­heten finnas. Om vi ska lyckas med att få fler att åka kollektivt i Göteborg måste vi ha en god, attraktiv och kvalitetssäkrad kollektivtrafik för att den ska bli ett bra komplement till bilen.

Vi har chansen och goda möjligheter att ­ erbjuda alla göteborgare en bra kollektivtrafik. Den möjligheten ska vi ta och då är det bättre att tänka till före i stället för efter när det sker stora förändringar.

 

BIRGITTA LING-FRANSSON

Ledamot (FP) i trafiknämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
MITT GT - FÖR INLOGGADE
ANNONS:
VÄSTSVENSKAR PÅ TWITTER
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: