ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
Det är inte alltid lika stort intresse för travsporten som här i samband med Elitloppet. För att locka fler behövs en omreglering som gör det möjligt för alla aktörer att delta på lika villkor, skriver Henrik Tjärnström, vd för Unibet. Foto: Mikael Sjöberg
Det är inte alltid lika stort intresse för travsporten som här i samband med Elitloppet. För att locka fler behövs en omreglering som gör det möjligt för alla aktörer att delta på lika villkor, skriver Henrik Tjärnström, vd för Unibet. Foto: Mikael Sjöberg

Låt inte politikerna knäcka hästsporten

ANNONS:

Hästsporten är i kris - men politikerna hindrar andra än ATG att rädda denna viktiga folkrörelse, skriver Henrik Tjärnström.

Det talas om en kris för svensk hästsport. Intresset för sporten minskar och allt färre besöker Sveriges trav- och galoppbanor, med ekonomiska problem som följd. Samtidigt fortsätter svenska regleringar att hindra andra spelbolag än ATG att bidra till och återinvestera i svensk hästsport. För att bryta trenden och utveckla hästsporten krävs det att spel på hästar öppnas upp med ett fritt spelutbud och en rimlig skatt, på lika villkor för alla bolag.

Det är dags för regeringen och finansmarknadsminister Peter Norman, som är ytterst ansvarig i frågan, att agera. Unibet vill tillsammans med hästsportens företrädare och svenska politiker skapa förutsättningar för att, genom en modern omreglering, göra det möjligt för fler aktörer att satsa på svensk hästsport.

För att bryta trenden och utveckla hästsporten krävs det att spel på hästar öppnas upp med ett fritt spelutbud och en rimlig skatt, på lika villkor för alla bolag. Unibet vill tillsammans med hästsportens företrädare och svenska politiker skapa förutsättningar för att, genom en modern omreglering, göra det möjligt för fler aktörer att satsa på svensk hästsport.

Det är ett faktum att intresset för hästsporten idag minskar i Sverige och att allt färre besöker trav-och galoppbanorna. På grund av den låga återbetalningsprocent som ATG kan erbjuda under dagens system väljer konsumenterna att istället spela på andra sporter. Detta leder i sin tur till såväl minskade intäkter som minskade möjligheter till utveckling och framsteg för hästsporten. Hästsporten har idag inte möjlighet att kompensera för de minskade intäkterna varken med medel från statskassan eller från annat håll.

Problemet orsakas dock inte - såsom det ibland påstås - av de utländska spelbolagen. Hos Unibet är svensk hästsport idag en mycket marginaliserad verksamhet vilket är ett resultat av nuvarande strikta reglering och främjandeförbud. Trots många års försök, har Unibet varken haft möjlighet att vara en del av hästsporten eller bidra till en positiv utveckling av densamma. Det saknas helt enkelt en rättvis möjlighet för oss som spelbolag att kunna verka på den svenska marknaden och därmed ge något tillbaka till hästsporten.

En rimlig skatt och ett fritt spelutbud bland reglerade operatörer är en förutsättning för den svenska hästsportens överlevnad - allt annat kommer att betyda att den negativa trenden där konsumenter väljer att spela på och intressera sig för andra sporter fortsätter. Vi uppmuntrar hästsportens företrädare att se möjligheterna i att, genom en omreglering, öppna upp för att samarbeta med fler spelbolag. Om intresset för spel på hästar åter ökar finns alla möjligheter att hitta en långsiktig och hållbar finansiering av sporten. Vi kan bidra till att utveckla och driva svensk hästsport framåt och få den att följa med i den internationella spelutveckling som visat sig höja intresset för sport generellt.

Vid en omreglering med rimliga licensvillkor och en hållbar skattesats kommer flertalet av de stora spelbolagen att söka licens i Sverige och kan därigenom bidra till sporten, bland annat i form av annonser hos de lokala travsällskapen men också genom att genomföra evenemang och sponsra tävlingsdagar. En annan modell som visat sig fungera väl för andra sporter är inkomster från sändningsrättigheter.

I dag betalar många spelbolag stora pengar för sändningsrättigheter till andra sporter som fotboll och tennis - pengar som svensk hästsport med dagens system går miste om. En grundförutsättning för spel på hästar är att vi och andra spelbolag får möjlighet att sända loppen. För att göra detta möjligt krävs det att staten omreglerar spelmarknaden, sätter en rimlig skatt och öppnar upp ett fritt produktutbud. Med en modern spelreglering kan vi och hästsporten inleda ett samarbete där båda parter blir vinnare.

Unibet är beredd att bidra till en välmående hästsport och vill i likhet med hästsportens företrädare skapa en marknad på vilken fler aktörer kan konkurrera på lika villkor. Målet måste vara att driva hästsporten framåt och bidra med nya intäkter och ytterligare tillmötesgå spelarna. Vi hoppas på en konstruktiv dialog där vi tillsammans jobbar för hästsportens framtid.


Henrik Tjärnström

Vd för Unibet

Mejla Skriv ut
Rätta text- och faktafel
Anmäl till Pressombudsmannen
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar: