$add_header('Set-Cookie', '__exug='+$(__exug)+';expires=' + $http_time($time() + 2592000)+';path=/')

Inrikes

Filmen visar när rånare tänder eld på flyktbil

Värdetransportrån i Akalla på måndagsmorgonen